Bibliotheek

 

Joden en Kerk
Startpagina
 

Katholieke schrijvers over het Joodse volk

Over het Joodse volk en Joodse wortels

Pater drs. Leo van der Klaauw a.a. Van scheuring tot holocaust - De oudere broeder teruggevonden - Het Joodse volk en Wij kiezen voor eenheid (idem op video) - Was het  laatste avondmaal ook een Joods paasmaal?

Bisschop dr. Ron van den Hout Jezus – ook de Messias voor Israël?, Jezus verbindt het Joodse volk en de Kerk,  Israël en de volken

Pater dr. Damien Artiges De singulariteit van Israël, een uitdaging voor de christelijke eenheid

Priester Ad Verest Baanbrekend licht op de Koning van de Joden

Kees Slijkerman Een einde maken aan een dramatische scheidingIn Jeruzalem bijeenNaar een tweede concilie van JeruzalemHeeft u geen Joodse vriend? - Auschwitz en de heelwording van Europa - Nieuwe houding tegenover het Joodse volk na Auschwitz - De katholieke kerk en de Spaanse Joden - 50 jaar KCV en 500 jaar Reformatie in het licht van de weg naar de eenheid onder alle volgelingen van Jezus, Pioniers staan eerst alleen

Leo OmloMijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Father dr. Peter Hocken(foto) Israel nog steeds Gods volk - De Maranen, een geschiedenis die om heling vraagt - ENGELS: The Challenges of the Pentecostal, Charismatic and Messianic Jewish Movements - The Restoration of the Church of the Circumcision - The Historic Churches and the Messianic Jews - Het Volk van het Verbond Hoe de Katholieke Kerk haar leer over het Joodse volk in de heilsgeschiedenis heeft veranderd en wat dat inhoud voor ons. De Radicale Verandering Implicaties rk erkenning verbondsrelatie tussen God en het Joodse volk; en het hedendaagse fenomeen van Messiasbelijdende Joden en Hebreeuwse Katholieken).

Father dr. Raniero Cantalamessa Christ has broken down the dividing wall

Dominic McDermott One New Man and the Spirit’s call for Unity

Katholieke Joden(pagina): Kardinaal Lustiger, Sophie van LeerEdith SteinTheodore en Alphonse Ratisbonne,  Elias FriedmanDavid MossDavid Neuhaus

Concilie, Pauselijke Bijbelcommissie

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter