Bibliotheek

 

startpagina
Joden en de Kerk
 

Bijbel

Hoe is de relatie tussen de Joden en de Kerk? Hoe krijg je daar een katholieke visie op?

Meest gezaghebbend is de Bijbel. Die bestaat uit de geschriften die de Kerk heeft herkend als Woord van God en heeft opgenomen in de canon.

De Bijbel is vrijwel geheel door Joodse schijvers geschreven. Voor  het onderwerp Joden-Kerk is de hele Bijbel van belang, terwijl sommige teksten eruit springen. In Romeinen 9-11 gaat het expliciet over de plaats van het Joodse volk in het geheel van de heilsgeschiedenis. Jeremia 31 gaat over het nieuwe verbond, Efeziërs 2,11-2 over de verhouding tussen het volk Israel en christenen uit de andere volken. Handelingen 15 gaat over de vraag wat de Kerk aanmoet met niet-Joodse dopelingen, Handelingen 21 toont hoe de Joodse volgelingen van Jezus zelf trouw bleven aan het verbond.  

Uitleg

Hoe je deze bijbelteksten uitlegt, dat wordt sterk bepaald door wat je als vanzelfsprekendheden in je achterhoofd hebt. Of je als Jood of als niet-Jood deze teksten leest, bepaalt mede wat je in deze teksten opvalt. Of je gewend bent zelf te bepalen hoe je teksten uitlegt of altijd eerst probeert de uitleg van je kerkgemeenschap te begrijpen, dat bepaalt ook sterk de uitkomst.   

 

De Pauselijke Bijbelcommissie publiceerde in 2001 het zeer lijvige degelijke document Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke bijbel.Voor de meest gezaghebbende uitleg van bovengenoemde bijbelteksten door de Rooms-Katholieke Kerk klik hier

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter