Bibliotheek

 
 

Artikelen over roeping en zending van leken

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft opnieuw duidelijk moeten maken dat iedere christen een roeping en zending heeft. Dus niet alleen priesters en religieuzen, zoals eeuwen lang is gedacht. Hoe kwam het concilie tot die uitspraken, wat werd er verklaard, wat is daarvan al in praktijk gebracht en hoe brengt het synodaal proces dit verder? Onderstaande artikelen gaan daarover.

1948 Kardinaal Suenens schreef het boek Theologie van het apostolaat van het Marialegioen (Montreal, 1953), nadat hij in 1948 'toevallig' in contact was gekomen met deze in Ierland door Frank Duff begonnen beweging. "Dat was niet zo maar wat apostolaat in het vage maar zeer gedisciplineerd werk: arme mensen onderdak verschaffen, prostituées van de straat halen en andere taken van die aard. Ze hielden een paar vergaderingen per week, bepaalden welke taak er moest uitgevoerd worden ...", vertelt Suenens in dit interview en in zijn boek 'Gods onvoorziene wegen'"Het Marialegioen is ook gericht op de Heilige Geest en op Maria. Het gaat uit van de gedachte dat Christus geboren is uit de Heilige Geest en uit Maria. Het apostolaat is Christus te brengen aan de mensen." Dat boek Theologie van het apostolaat... is in 25 talen vertaald en had invloed op de concilieuitspraken.

1962 Kardinaal Suenens bepleitte in het concilie ook met groot succes een herwaardering van de charisma's die de Heilige Geest vrijelijk aan gelovigen schenkt tot opbouw van de kerkgemeenschap. Zie Geschiedenis van kerkelijke uitspraken over charisma's. Charisma's zijn heel belangrijk in een door Gods Geest geleid apostolaat en worden ook uitdrukkelijk genoemd in de concilieuitspraken over de roeping en zending van gelovigen. Bijvoorbeeld deze concilieuitspraak: 'Aan elke gelovige die deze charismatische gaven ontvangt, wordt daarmee het recht en de opdracht verleend deze in de kerk en in de wereld te gebruiken.'  Lees hier alle concilieuitspraken (1962-1965) over charisma's

1965 Boeken met Nederlandse vertalingen van alle concilieuitspraken.

1967 Toen in 1967 in de katholieke Kerk in de VS een stroming van vernieuwing door de Heilige Geest ontstond (later genaamd de katholieke charismatiche vernieuwing) werd kardinaal Suenens al snel de internationale begeleider ervan. Hij zorgde voor theologische en kerkelijke onderbouwing met documenten over deze vernieuwing. Paus Franciscus beveelt die documenten nadrukkelijk aan.

1985 In 'Ik ben maar een leek'…!? schrijft Kees Slijkerman in 1985 in Bouwen aan de Nieuwe Aarde wat de concilieuitspraken met zijn zelfbewustzijn deden. 'Wat leert het Tweede Vaticaans concilie over de roeping en zending van leken? Op grond waarvan kunnen en mogen wij een zending vervullen?' Over die grond is het concilie zeer duidelijk in de citaten die verklarenDoor het doopsel en vormsel ben je priester, profeet, koning, apostel, priester, leraar, herder.  

1987 De bisschoppensynode van 1987 ging over de roeping en zending van christengelovigen-leken in de Kerk en in de wereld twintig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie. Dat wekte verwachtingen en inspireerde mensen van de katholieke charismatiche vernieuwing tot het project Synode '87, waar een breed scala van bewegingen aan meededen. 

1988 Het slotdocument van die synode Christifideles laici verscheen pas op 30 december 1988 en de Nederlandse vertaling nog veel later (met dit over charisma's). 

1990 In Bouwen aan de Nieuwe Aarde 1990-1 verscheen een uitvoerig interview met synodedeelnemer Mgr. Dr. J.F. J.F. Lescrauwaet m.s.c., hulpbisschop van Haarlem, over de resultaten. Op welke punten heeft de Kerk vooruitgang geboekt door deze synode?

1991 "Wees apostel, profeet en leraar," zei pater Ferdinand Vergeer in 1991 in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, een oproep die niet aan actualiteit heeft ingeboet: “Gaven die in Nederland niet zo aan hun trekken komen, zijn: apostel, profeet en leraar. De jeugd weet zo weinig van het geloof, en daar wordt weinig aan gedaan. Er moeten mensen naar voren komen die daar wat aan gaan doen. Als het niet op school kan, dan maar op de zondagsschool; en als dat ook niet kan, dan is er nog de mogelijkheid om meer te publiceren voor de jeugd: bijvoorbeeld een aantrekkelijke Bijbelse geschiedenis of een catechismus die voor de jeugd aantrekkelijk is. Ook kun je in de parochiekerk een verkoopstalletje van goede boeken inrichten. Al deze mogelijkheden moeten we aangrijpen om apostel, profeet en leraar te zijn.”  Een actuele oproep aan hen die van God een charisma ontvangen, bijvoorbeeld als apostel, profeet of leraar, en die daarmee volgens het concilie het recht en de opdracht hebben deze bediening uit te oefenen.

2016 Weet u wat uw missie is in het leven? Waartoe roept de Heer u? En hoe geeft u daar vorm aan? Pastor Heinzen geeft een aanwijzing in zijn lezing over 'de vijfvoudige bediening'

2017 'Stukje bij beetje ontvouwt God zelf zijn plan voor ons leven. Dit plan lag al besloten in de vonk van Liefde in de schoot van de Vader, waaruit wij voortgekomen zijn.' Dit preekte mgr. J. van Burgsteden tijdens de slotviering van het laatste weekend van het vormingsprogramma Follow Me!.

2019 Nederlandse vertaling Dienst van bevrijding komt uit. Onder meer over Exorcismen in het dienstwerk van Jezus, Exorcisme in de zending van de leerlingen en Wie kan de bediening van bevrijding uitoefenen?

2021 Zonder gebed wordt het niets. Het gebed in elke bijeenkomst voor Synode 2021-2023.

2021 Met wat voor innerlijke houding en met welk gedrag kunnen wij Jezus’ medewerkers zijn en soms leiding geven in onze geloofsgemeenschappen? Daarover sprak Mgr. J. van Burgsteden sss in het Pastoraal Congres 2021 dat als thema had Als God ons renoveert en in het kader stond van werken aan missionaire parochies. "Wij mogen niet vergeten dat wij niet geroepen zijn om perfecte organisatoren of leiders te zijn. Het komt er op aan volmaakt te zijn in de liefde. En alle andere vormen van volmaaktheid komen dan wel." Lees en hoor hem hier.

2022 Paus Franciscus betrekt met een brief op 15 augustus alle bedieningen bij het synodaal proces.

2023 Op Tweede Pinksterdag presenteerde de Nederlandse Charis-coördinator Vijf stellingen voor het synodaal proces. In het synodaal proces moeten we leren samen te verstaan wat Gods Geest aan de gemeenschap zegt. Wat voor smaak, uitstraling en kenmerken hebben de dingen van de Geest? Hoe weet je of iets van Gods Geest komt of uit andere bron?

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter