Are You Ready!? Project

 

AYR Promo Filmpje
Video impressie van AYR vormselweekend

AYR Team
Alle AYR teamleden vind u hier

AYR Projectleider
Frank Antonissen
 

Betrokken Partijen

AYR Team: Een team van vrijwillige jongeren tussen de 16 en 30 jaar vormt de basis van alle AYR activiteiten.

AYR Projectleider: De huidige projectleider is Dinant Hofstede.

Contactpersoon Parochie: U bent degene die namens de parochie de contacten met AYR onderhoudt, en de te verrichten handelingen vanuit de parochie uitvoert of afstemt met uw vormselwerkgroep. De verschillende stappen binnen het traject van een AYR weekend staan duidelijk omschreven in het AYR informatieboek (aan te vragen bij de projectleider).

Begeleiders Parochie: Graag verwelkomen wij enkele tienergroep- of vormselbegeleiders en enkele ouders van vormelingen uit uw parochie die tijdens de activiteit meedraaien als begeleiders. Het aantal extra begeleiders is afhankelijk van het aantal tieners en de gekozen activiteit. Wij beogen het AYR-team en de begeleiders (vooral tijdens het weekend) als één team te laten functioneren. We ondersteunen elkaar in de activiteiten. Uiteraard zal het programma zelf grotendeels door het AYR-team neergezet worden, maar ieder heeft een toegevoegde waarde.

AYR is een mooie gelegenheid voor uw begeleiders om echt in contact te komen met de tieners. Als het de insteek is om de groep verder te laten gaan als tienergroep dan is AYR een uitermate geschikt startmoment, een ideale bodem voor groepsbinding en ontmoeting. Tevens biedt het uw begeleiders een goede kans om met tieners te werken en daarin te groeien.

Priester(s): Tijdens het vormselweekend is op twee specifieke momenten de medewerking van een of meerdere priesters nodig. Het gaat hierbij om de zaterdagavond en de zondagmiddag. We zien het liefst dat deze priesters afkomstig zijn uit uw parochie. Hoewel priesters van harte welkom zijn om ook de rest van het weekend bij te wonen, weten we dat dit in de meeste gevallen niet haalbaar is. Bij andere activiteiten dan het vormselweekend kan de (gewenste) betrokkenheid van de priester variëren. Op een vormseldag betreft het veelal één moment.

Overige Partijen: Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere partijen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld  de locatiebeheerders van de verschillende locaties. Bij het gebruik van gastkerken of parochieruimtes (bijvoorbeeld in Helmond bij grotere groepen) moet er ook afstemming plaatsvinden met de betreffende pastoor, koster en contactpersoon.

Soms zijn er nog andere partijen in het spel. Denk bijvoorbeeld ook aan geluidstechnici of bisdom medewerkers. 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter