Are You Ready!? Project

 
 

Volwassenen over AYR

"Dit weekend hebben wij het AYR weekend gehad met onze jongeren die in november hun vormsel gaan ontvangen. Het was zo bijzonder en goed!!!! Complimenten voor Ranil, Martine, Jacintha, Lianne, Nathan en Felipe. Ze hebben zoveel liefde over kunnen brengen op de jongeren. Er was een goede samenwerking, afstemming, afwisselend programma. De stoere jongens die bij ons soms erg druk waren werden door Nathan en Felipe uitgedaagd en op een leuke manier begeleid. De leiding had alles in de gaten en er was ruimte voor ontspanning, spel en teaching, zoals jullie dat noemen. Ik heb bewondering voor deze groep jongeren met allemaal weer hun eigen talenten die elkaar goed aanvullen en echt iets over kunnen brengen. Ik was als begeleider van onze werkgroep mee en heb ook weer veel geleerd." - Anita van Dijk

"Ik vond het een heel inspirerend weekend. Ongelofelijk hoeveel verschillende dingen jullie in korte tijd achter elkaar kunnen doen. Heel leuk die afwisseling, en ook dat jullie de aandacht van die kinderen telkens weer zo goed en snel konden 'pakken'. Ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd over jullie leeftijden. Dat jullie toch betrekkelijk jong zijn en zoveel inzet tonen, heb ik als bijzonder ervaren. Grappig genoeg lijken kinderen dat soms toch anders te ervaren. Voor sommigen van hen waren jullie kennelijk toch (veel) ouder, maar aan de andere kant zien ze door jullie enthousiasme en onvermoeibaarheid volgens mij toch wel heel duidelijk verschil tussen jullie als team en ons als begeleiders. Ik zou trouwens dat tempo van jullie niet meer kunnen opbrengen. Daarom vond ik het ook heel fijn om te helpen op de achtergrond, terwijl jullie het 'zware werk' deden." - Lidwine Zeilstra

"Ik vond het project zo goed in elkaar zitten. elke minuut werd goed besteed. De uitleg over de sacramenten, eucharistie en biecht vond ik heel goed gedaan door jullie, maar ook om te zien hoe het geloof ging leven. Ik heb de groep hiervoor twee keer gezien, en dacht bij mezelf hoe moet de boodschap van het geloof nou goed overkomen bij de jongeren, en dat is in dit weekend heel goed gelukt. Ik vond het bijzonder om te zien dat sommige gingen biechten, en voor het eten aan het bidden waren. er was een jongen uit onze groep die ging voorbidden voor het eten en dat had ik van hem nou eigenlijk helemaal niet verwacht. verder alles bij elkaar, het eten goed verzorgd mooie locatie, en onderling een gezellige sfeer. het heeft mijn geloof ook zeker weer verdiept, en ik hoop dat we iets in onze parochie kunnen doen om de jongeren betrokken te houden bij de kerk." - Willy Bosland
 
"Ik ben zeer positief over het weekend. De methode van afwisselende teachings, verwerkingsspelletjes en ontspanning past goed bij de leeftijd van de kinderen. Het AYR-team is goed samengesteld. De leden vullen elkaar met hun verschillende capaciteiten/karakters aan en hadden een positieve relatie met de kinderen (rolmodel)." - Frank Mélotte
 
"Ik wil jullie nogmaals danken voor jullie grote inzet naar de kinderen toe. Wat jullie te weeg brengen bij de kinderen, daar moet de H. Geest wel aanwezig zijn. Geweldig. Wat jullie in zo'n weekend doen, kunnen wij als vormselwerkgroep niet klaar krijgen. Hoeft ook niet, maar wil maar zeggen dat jullie een GROTE toegevoegde waarde zijn. De afsluiting is nog heel mooi geweest, heb ik gehoord. Fijn dat de ouders dit hebben mogen meemaken. Doe je geweldig team de groeten" - Clara Mulder
 
"Ik maak dit programma nu voor een tweede keer mee en stel vast dat het een goede heldere opbouw kent waarin traditionele beelden op eigentijdse wijze 'nieuw leven' is ingeblazen. Ik heb werkelijk niets hieraan toe te voegen. Het doet me deugd dat er een goede balans is tussen het 'religieuze' en het wereldse deel. In het programma bouwen jullie fantastische ontspanningsmomenten in waarin de kinderen duidelijk veel lol beleven en het is leuk om te zien met welk enthousiasme ook de leiding hieraan deelneemt en het voortouw neemt, chapeau! 

Graag wil ik in het bijzonder even ingaan op het biechten* tijdens het AYR weekend! Ik vind dat dit thema door jullie zo zuiver wordt neergezet en uitgevoerd dat ik alleen maar waardering hiervoor heb gekregen. Ik heb op beide weekends de waarde en intensiteit aan den lijve mogen ervaren en daarbij is geen enkel negatief gevoel en vooroordeel overeind gebleven. (*toevoeging AYR, dit sacrament wordt in alle vrijblijvendheid aangeboden, we leggen het uit wat het is en ze mogen hier uit eigen beweging gebruik van maken).

Kortom het programma kent duidelijk inhoudelijke momenten waarin er duidelijk inhoud gegeven wordt aan het Geloof en dat wordt op een prettige manier afgewisseld met ontspanning. 

Tot slot en wat mij betreft het belangrijkste deel: De jongeren die dit weekend organiseren!!! Anno 2011 het jaar waarin we helaas moeten constateren dat de individualisering hoogtij viert. Een tijd waarin velen en niet in de minste mate ook onze jongeren, ogenschijnlijk meer aan zichzelf denken dan aan de ander. Dit beeld zie ik ook op vele plaatsen, denk maar aan het tekort aan vrijwilligers bij diverse verenigingen. We hebben het zo druk en we moeten toch tijd hebben voor onszelf, dat lijkt het credo! Hoezo tijd stoppen in anderen...........

En dan kom je samen met vele tieners op het AYR weekend. Dan ontmoet je jonge, intelligente mensen die echt anders in het leven staan. Jonge mensen die een ideaal hebben en daar energie en tijd in stoppen en dat met inzet en enthousiasme weten over te brengen. Ik vind het fantastisch dat al onze vormelingen kennis hebben mogen maken met deze jonge mensen (jullie dus). Ik vind jullie zoveel positiviteit uitstralen dat, dat bij de kinderen binnen moet komen, vroeg of laat. Ik heb waardering voor jullie vakvrouw en -manschap. Jullie geven echt goed leiding en weten de groep te boeien! Na beide weekenden ben ik dankbaar dat ik zo'n stel enthousiaste positieve jonge mensen heb mogen ontmoeten en dit soort ontmoetingen wens ik alle kinderen en ook volwassenen toe." - Jos van Zutphen (Directeur bassischool 't Mulderke en speelleercentrum 'de wijde wereld')

 

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter