Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Johannes van het Kruis Mystieke werken

Een door de katholieke kerk aanbevolen leraar die opmerkelijke heldere dingen schrijft over charisma's is Johannes van het Kruis (1542-1591). Zijn verzamelde geschriften zijn te vinden in het boek, uitgegeven door Carmelitana. De 3e verbeterde druk verscheen in 1980.

Visioenen, openbaringen, inspraken en geestelijke gewaarwordingen
Op bladzijde 671 begint hij met de bespreking "van die waarnemingen van het verstand die louter langs geestelijke weg plaatsvinden. Gezegd wordt wat ze zijn." Hij bespreekt hier visioenen, openbaringen, inspraken en geestelijke gewaarwordingen. Deze dingen worden "onmiddellijk aan de ziel medegedeeld door een bovennatuurlijke activiteit en langs bovennatuurlijke weg." Ze worden "aan de ziel meegedeeld op een meer zuivere en subtiele wijze zonder enige althans actieve medewerking van haar kant of van het verbeeldingsvermogen." (Blz. 673) Hij bespreekt ze verder op de bladzijden tot en met 708.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter