Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Elk charisma is bijzonder

In de definitie van een charisma, zoals geformuleerd door Jan van Beeck ofm, staat: Een charisma is een van de bijzondere vermogens.

Wat bedoelen we met bijzonder?

Daarmee bedoelen we dat elk charisma bijzonder is, zoals elk orgaan van een lichaam bijzonder is. De charisma's die mensen krijgen van God zijn allemaal verschillend, ieder krijgt iets anders of een andere combinatie van charisma's. Dat is  bijvoorbeeld niet zo bij de gaven van de Geest die in Jesaja 11 genoemd worden. Die worden bij het sacrament van het vormsel over iedereen gelijkelijk afgesmeekt.

Bijzonder is nog niet buitengewoon

Dat charisma's bijzonder zijn betekent niet dat ze buitengewoon zijn. Het Tweede Vaticaans concilie en latere teksten van het leergezag van de Kerk noemen verschillende categorieën charisma's. Zo staat in Lumen Gentium 12: 'Charismatische gaven kunnen wonderbaar zijn of ook eenvoudiger en breder verspreid' en iets verder 'de buitengewone gaven mogen wij niet overmoedig najagen, noch er met aanmatiging vruchten van apostolisch werk van verwachten.'

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter