Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Presbyterorum ordinis 9

In het conciliedecreet over het ambt en het leven van de priesters, Presbyterorum ordinis, staan aanwijzingen voor de priesters en hun omgang met charisma's:

In Presbyterorum ordinis 9 staat: "Wanneer zij de geesten beproeven, of ze uit God zijn, (vgl. 1 Joh. 4,1) moeten zij de veelvormige genadegaven van de leken, lagere zowel als hogere, met geloofszin trachten te ontdekken, ze met blijdschap erkennen en ijverig bevorderen. Onder de gaven echter van God die overvloedig in de gelovigen worden aangetroffen, verdienen die bijzondere zorg waardoor niet weinigen tot een hoger geestelijk leven worden aangetrokken."

Lees hier de volledige tekst van Presbyterorum ordinis 9, over de omgang van de priesters met de leken.

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter