Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 

Wat is geestelijke communie?


Printversie
Van deze pagina

Filmpje op YouTube
Priester gaat in Rome met het Heilig Sacrament door de straten, mensen knielen en ontvangen een zegen
 

Samen bidden en vieren zonder bij elkaar te komen

Geen kerkdiensten op zondag of zaterdagavond, om het coronavirus niet te verspreiden, maar wel meevieren kan via televisie, Radio Maria en internet. 

Wat kan nog meer?
Met iemand buiten wandelen en bidden. Elkaar opbellen en via de telefoon samen bidden. Dat kan ook via het Zoom-acount van de KCV, Skype of bijvoorbeeld Facebook>chat>videogesprek. Of afspreken dat je op afstand op hetzelfde moment zult bidden, bijvoorbeeld op de tijd dat je normaal als gebedsgroep bij elkaar zou zijn gekomen.

Gebedskaart-van-de-bisschoppen-ivm-corona-17maart-2020 over aanbidding, geven voor de voedselbank en geestelijke communie.

Richtlijnen van de bisschoppen 18 maart 2020.

De richtlijn die de bisschoppen 13 maart 2020 hebben uitgevaardigd noemt drie mogelijkheden:

1. De (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen. (Maar deze mogelijkheid is 26 maart 2020 tijdelijk verder ingeperkt met als richtlijn: "De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken."

2. Geestelijke communie: "door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade." 

3. Waar mogelijk de kerken open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed, als ze daarbij voortdurend ruim 1,5 m afstand bewaren, ook bij het innen uitgaan. 

Hoe geven we daar invulling aan? Wat doen we met deze drie mogelijkheden en zijn er ook combinaties te realiseren?

Bijvoorbeeld zo:

Het kerkgebouw openstellen voor persoonlijk gebed. Wat daar voor nodig is?

Iemand die het gebouw openstelt en weer sluit. Eventueel een kaars aansteken en later weer doven. Eventueel meditatieve muziek.

Iemand die bij de ingang de mensen verzoekt om vanwege het virus op flinke afstand van elkaar te blijven en erover waakt dat er niet te veel mensen komen (afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijn).

Extra mogelijkheden:

Enkele mensen zeggen vooraf toe om het goede voorbeeld te geven en te komen bidden met of zonder uitstelling van het allerheiligste Sacrament.

Bij de ingang een vel papier met enkele Bijbelteksten, uitleg over geestelijke communie, gebedsteksten of gebedssuggesties en onderstaand door de bisschoppen verspreiden gebed, een tekst uitdelen waarmee mensen individueel de kruisweg kunnen bidden, af en toe via de microfoon iemand laten bidden en zingen tot God.

Kees Slijkerman, 26 maart 2020 

Reacties vanuit verschillende gebedsgroepen op bovenstaande:
Oudere deelnemers zijn kwetsbaar en blij met duidelijkheid over het niet doorgaan van de gebedsgroepbijeenkomst. Ze blijven in gebed met elkaar verbonden.
Iemand schrijft: "Op de vrijdagmiddag blijft de uitstelling en aanbidding doorgaan. We zijn dan met niet meer dan tien mensen in de kerk."
Iemand anders: "Woensdagmiddag open ik altijd onze kerk voor mensen die een kaarsje op willen steken en dat mag wel doorgaan. Helaas mag de aanbidding in een andere parochiekerk, waar op dinsdagmiddag altijd maar een paar mensen aanwezig zijn, niet doorgaan."

Iemand reageert met: "Wij zijn nog aan het overleggen. De meesten van onze groep willen sluiten i.v.m. leeftijd. Vrijdagmorgen is er Eucharistieviering, donderdagmiddag stille aanbidding. Wel bidden we vrijdag de kruisweg." En ze wijst me op dit "Mooie filmpje over een zegening door de straten in Rome". Een ander wijst op deze brief van een bisschop met tips voor Bijbellezen thuis.

17 maart 2020

BestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter