Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Lectio Divina

"Lectio divina is een biddende, luisterende manier van bijbellezen waarbij je een korte bijbeltekst op je in laat werken in een sfeer van stilte en aanwezigheid. Het doel ervan is: dat je tot rust komt bij de Heer, Gods aanwezigheid proeft, en vrede ervaart in je hoofd en in je hart.

Lezen (lectio): je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken.
Mediteren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring, je gevoel.
Bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft.
Rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid."

Zo omschrijft ds. Jos Douma het op  deze webpagina van hem, met mooie tips erbij.

Lectio Divina is sinds de eerste eeuwen van de Kerk een krachtig en aanbevolen middel om Gods Woord tot je hart te laten doordringen. Paus Benedictus riep ook op de lectio divina meer te beoefenen. Lectio Divina schema

Een nieuwe geestelijke lente brengen

Paus Benedictus XVI: ‘Speciaal wil ik in herinnering roepen en aanbevelen de oude traditie van de Lectio Divina: deze zorgvuldige lezing van de Heilige Schrift die gepaard gaat met gebed, leidt tot die intieme dialoog waarin degene die leest de sprekende God hoort, en waarin hij biddend antwoord geeft met een vertrouwensvolle openheid van het hart.’

‘Als deze Lectio Divina op effectieve wijze wordt verbreid, dan zal deze geestelijke oefening – daarvan ben ik overtuigd – een nieuwe geestelijke lente brengen.’ 

Paus Benedictus XVI ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de constitutie Dei Verbum.

Hij schreef in zijn Apostolische postsynodale exhortatie Verbum Domini:

"Samen luisteren naar het Woord van God, de lectio divina van de bijbel beoefenen, zich laten verrassen door de nieuwheid, die nooit veroudert en uitgeput raakt, van het Woord van God, onze doofheid overwinnen voor die woorden die niet overeenkomen met onze meningen of vooroordelen, luisteren en studeren in de gemeenschap van de gelovigen van alle tijden: dit alles is een weg die moet worden afgelegd om de eenheid in het geloof te bereiken, als antwoord op het luisteren naar het Woord. De woorden van het Tweede Vaticaans Concilie waren werkelijk verhelderend: “De Heilige Schrift is juist bij de [oecumenische] dialoog een uitstekend hulpmiddel in Gods machtige hand voor het verkrijgen van die eenheid die onze Verlosser alle mensen aanbiedt” (pag. 37-38 in deze Kerkelijke Documentatie).

En: "Ik zou eraan willen herinneren dat de grote monastieke traditie altijd als fundamentele factor van de eigen spiritualiteit het overwegen van de Heilige Schrift heeft gehad, in het bijzonder in de vorm van de lectio divina (pag. 58)." En verder op pag. 60 onder Het biddend lezen van de Heilige Schrift en de “lectio divina”.

Meer: www.levenindekerk.nl/lectiodivina

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter