Gebedsgroepen en gemeenschappen

 

Interview met Adriana Bronneberg
Over haar initiatieven in haar parochie, interview met parochiepriester Koos Smits op Radio Maria, 15 maart 2023. Adriana: "Doe het voor God".
 

EEN CONNECTGROEP IN BAARLO

Er is geen standaardmethode voor het starten van een nieuwe groep in je parochie waarin mensen open worden voor God en zijn Woord en voor de werking van zijn Geest. We kunnen wel veel leren van praktijkvoorbeelden. Adriana vertelt hoe het ging bij haar in Baarlo.

 

Onze kapelaan zei van zichzelf dat hij ‘niet charismatisch’ was. Na een paar weken ervoor te hebben gebeden, stelde ik hem voor een informatieavond over de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) te organiseren. Daar gaf hij toestemming voor. Het werd nergens gepubliceerd, maar twee dagen van tevoren wel door de kapelaan zelf aangekondigd aan het einde van de Heilige Mis. In die Mis waren ongeveer zestig mensen aanwezig.

Tien mensen kwamen

Als sprekers op de informatieavond kwamen Ine Stassen en Simone Klarenbeek, twee leden van de Pastorale Kerngroep van de KCV in Nederland. Er waren tien mensen op afgekomen, uit twee parochies. Negen van deze mensen meldden zich aan voor deelname aan een groep, waarvan er zeven zijn gebleven. Geen van hen was bekend met de charismatische vernieuwing. De jongste in de groep is in de vijftig, de oudste in de tachtig. We zijn nu met vijf vrouwen en drie mannen.

Eerste avond

Ik noem het geen gebedsgroep, want tot nu toe openen en sluiten we alleen met gebed. De eerste avond hebben we in zijn geheel gebruikt om ons aan elkaar voor te stellen. Dat hebben deelnemers zeer gewaardeerd. Ze vertelden over hun leven en hoe ze in hun geloof stonden. Opvallend was dat ze zich allemaal vreemde eenden in de bijt van de parochie voelden, omdat zij meer wilden met hun geloof. De tweede avond zijn we pas 'echt begonnen’. We komen eenmaal per maand samen in een zaaltje van de parochie.

Niet zelf de regie nemen

De hele avond is erop gebouwd de Heilige Geest haar werk te laten doen en niet zelf de regie te nemen. Ik bereid eigenlijk nooit iets voor. Ik neem wel boeken mee waarin ik zo nodig iets kan opzoeken, maar het komt er nauwelijks van deze te gebruiken. Ik bid altijd dat de Heilige Geest door mij heen zal spreken. Telkens als ik terugkijk op een van de avonden zie ik dat er wel een centraal thema was.

Nu lezen ze in de Bijbel

Ik open elke avond met gebed en vraag hoe het met iedereen gaat. Mensen beginnen over hun leven te vertellen en dan komen er Bijbelteksten in mij op. Die zoeken we dan op in de Bijbel. Zo komen Bijbelteksten binnen in het leven van de mensen en blijven ze geen ver-van-mijn-bed-show.

bijbel-straaltEr was slechts één persoon die wel eens in de Bijbel las. Nu lezen alle groepsleden de Bijbel. In het begin gaf ik enkele keren 'huiswerk’ op: bijvoorbeeld dat ze vier teksten moesten opzoeken in de Bijbel. Men vond dat maar wat spannend. Enkelen wisten niet eens dat de Bijbel uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament bestaat, ondanks dat ze al jaren iedere week naar de Heilige Mis gaan. Ik heb hun gevraagd een Bijbel aan te schaffen die voor hen makkelijk te lezen en te begrijpen is. Ik heb ze uitgelegd hoe je iets in de Bijbel kunt opzoeken en dat hebben we samen geoefend.

Flexibel leidinggeven

In het leidinggeven aan deze groep moet ik heel flexibel zijn en kijken wat zich aandient. Daar spring ik op in. Er zijn mensen die heel stil waren in het begin. Die zijn helemaal aan het loskomen en vertellen over zichzelf.

Ik had al een paar maanden op mijn hart dat ik over de tongentaal zou gaan spreken, maar het moment diende zich nog niet aan. Ik heb hier echt voor gebeden en op een gegeven moment was het zover. Na bijna een jaar heb ik het over de tongentaal gehad. De mensen hadden heel veel vragen hierover. En ik heb verteld over ervaringen ermee.

Verrassend

Het meest verrassende was dat het gesprek opeens ging over het onderwerp rusten in de Geest, nog voordat het onderwerp tongentaal ter sprake kwam. “Wat is dat als mensen omvallen?” Ik had helemaal niet gepland om hier iets over te zeggen, maar opeens was dat het onderwerp. Ik heb er dus over verteld en ervaringen gedeeld. Ze hadden er veel vragen over en hebben notities gemaakt.

Informatiebronnen

Op het einde van die avond zijn we gaan 'oefenen' in tongentaal. Zo verliep ook mijn eerste maal: de overste van een katholiek klooster vertelde ons hoe we konden beginnen hiermee. En dat heb ik nu ook toegepast in deze groep. Als ze nog vragen hadden, konden ze mij altijd bellen, heb ik gezegd. Ook website www.kcv-net.nl heb ik als bron van informatie genoemd. Na afloop weer thuis heb ik ze nog Bijbelteksten gestuurd waarin ze het een en ander konden vinden.

Connectgroep

Op de informatieavond had ik gemerkt dat de mensen nog nooit van katholieke charismatische vernieuwing hadden gehoord. Vooral met het woord charismatisch kon men niks. Men was huiverig hiervoor. Het was een ver-van-mijn-bed-showwoord. Deze groep heb ik bewust niet charismatisch genoemd, maar Connectgroep.

Bewustwordingsfase

De start is gemaakt. In het eerste jaar hebben de deelnemers elkaar leren kennen en vertrouwen. Na een jaar ervaren ze de groep als veilig. Iedere keer weer zeggen ze dat ze werkelijk iets hebben aan deze groep. Op mijn vraag wat ze aan deze groep hebben en of er in hun leven iets is veranderd door deze groep zei een van de leden dat zij in een  bewustwordingsfase was gekomen. Ze had ontdekt dat je veel dieper kunt gaan in het geestelijk leven. Anderen knikten daarbij instemmend.

In deze groep kunnen ze nu hun geloof delen en ga ik serieus in op al hun vragen. Het voelt als een grote familie. Als er nu nog mensen bij zouden komen moet dat gevoel van vertrouwen weer opnieuw worden opgebouwd. Dat zet ons wel voor de vraag wat we kunnen bieden aan nieuwe belangstellenden, als die zich zouden aandienen. Wellicht kan ik daarmee weer een nieuwe groep starten.

Bijbelquiz

In december hadden we in de groep - als een soort Kerst-Inn - de parochiële bijbelquiz. Een variant op de Nationale bijbelquiz, bedoeld als een ontspannen, laagdrempelige avond waarop de Bijbelkennis getoetst wordt. Het werd een zeer geslaagde avond: deze bijbelquiz vond iedereen fantastisch en die willen we nu ieder jaar gaan houden.

Adriana Bronneberg

TIPS

Voorbereiding

Voordat ik met deze groep begon, las ik het boek Groei in de groep van Jan van Beeck ofm. Hij beschrijft daarin problemen die je kunt tegenkomen met een groep en hoe je die kunt ondervangen. Daarover te lezen hielp mij om goed voorbereid te zijn.

Flexibel

Deze groep zou niet ontstaan zijn als ik niet heel flexibel was geweest in het kiezen van de momenten van samenkomst. Heel belangrijk is rekening te houden met ieders mogelijkheden en dan te kiezen voor dagdelen waarop de meeste mensen kunnen. De data moet je ook goed afstemmen op andere activiteiten in de parochie waar de groepsleden naartoe willen gaan.

Adriana

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-2

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter