Gebedsgroepen en gemeenschappen

 

GEBEDSGROEP in Apeldoorn
De Parel en ...
 

20-JARIG BESTAAN 'DE PAREL'

In 1987 startte in Apeldoorn de charismatische gebedsgroep 'De Parel', onder de bezielende leiding van Bep Beerends. Een heel klein groepje enthousiastelingen kwam wekelijks bij elkaar om te zingen, te lofprijzen en te bidden. In de loop der jaren groeide en kromp deze gebedsgroep.

Musical door gebedsgroep de parelLeden van de gebedsgroep voerden bij de jubileumviering een musical op over 'De verloren zoon'

Tot we nu, in 2007, dat is twintig jaar na de oprichting, vijfendertig leden hebben. Een deel van de groep komt op de dinsdagavond en een ander deel op de donderdagochtend bijeen. De gebedsgroep heeft in dit feestelijke jaar een paar speciale activiteiten georganiseerd. Zo kreeg de parochiële zondagseucharistieviering op 9 september een 'charismatisch tintje'. Alle parochianen van de Emmaüsparochie (dat is heel Apeldoorn) waren van harte hiervoor uitgenodigd. Daarnaast was er op 5, 6 en 7 oktober een bezinningsweekend voor alle leden van de gebedsgroep.

DE EUCHARISTIEVIERING

In de Teresiakerk, waar de eucharistieviering was, hing een bijzondere, gezellige sfeer. Bij de deur werd iedereen welkom geheten en enkele kinderen deelden met veel plezier de liturgieboekjes uit. De muziek, gespeeld door een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde band, kleurde de kerk warm en vrolijk. Ruim vóór aanvang van de H. Mis zongen de aanwezigen gezamenlijk liederen en baden ze om innerlijk voorbereid te zijn op de Eucharistie. De band had nadrukkelijk eerbied voor de liturgie van de eucharistieviering. De muziek sprak zeer zeker veel mensen aan, gezien de enthousiaste reacties na afloop.

Na de viering werd iedereen van harte uitgenodigd in het jongerencentrum naast de kerk voor een kopje koffie met wat lekkers, gevolgd door een borrel met hapjes. De gebedsgroep kijkt met voldoening terug op deze dag. De opbrengst van de collecte was 426,80 euro, bestemd voor de Wereldjongerendagen in Sydney.

HET BEZINNINGSWEEKEND

Hilariteit en vrolijkheid, dat was de rode draad die door het bezinningsweekend liep. De onderlinge band en saamhorigheid waren voelbaar. Op vrijdagavond werden de gasten ontvangen in het prachtig gelegen Katholieke Centrum Don Bosco, in de Veluwse bossen, in de omgeving van Assel. De sfeer was direct goed. Voor alle gasten was er een keurige, ruime slaapkamer. Beneden was er een zaaltje. Als priester was aanwezig pater Baltasar Hendriks. Hij ging voor bij de eucharistievieringen op zaterdag en zondagochtend. Tussendoor was er steeds gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Beneden was een kleine kapel, waar mogelijkheid was tot 24-uurs aanbidding van het Allerheiligste.

DE VADER HOUDT VAN ONS

Rainer Frohms* uit Duitsland verzorgde de inleidingen op vrijdagavond en zaterdagochtend, met als thema 'Het Vaderhart van God'. 'Veel gelovigen hebben een eenzijdig beeld van God', zo sprak Rainer. 'Maar God is veelzijdiger, niet te vangen in één beeld. Vaak leggen we vooral de nadruk op Jezus, de Zoon van God. Maar Jezus wijst steeds naar zijn Vader, die ook onze Vader is. Denk maar eens aan het gebed dat Jezus ons leert, het Onzevader. God de Vader is onze Schepper, die ons gemaakt heeft, precies zoals Hij het bedoelde. Hij houdt ook van ons, precies zoals we zijn, mét al onze karaktertrekjes en eigenaardigheden. We denken vaak dat God pas van ons houdt als we van bepaalde zonden losgekomen zijn. Maar Hij kent ons en weet precies van onze worsteling af. Hij houdt van ons en heeft zijn Zoon voor ons geofferd aan het kruis toen we nog zondaren waren. Zo onvoorstelbaar groot is zijn liefde voor ons. Dat is moeilijk te bevatten.

BIJ ONZE PAPA TERUGKOMEN

Wij zijn de aangenomen kinderen van God de Vader. We mogen Hem Papa noemen, onze Papa. En we mogen trots op Hem zijn, op onze hemelse Vader. Trots dat Hij ónze papa is. Wetend dat Hij er altijd voor ons is, en dat Hij altijd van ons houdt. We mogen altijd bij hem terugkomen, ook als we even dwars waren, of afgedwaald. Hij blijft op ons wachten en sluit ons liefdevol in zijn armen.'

Op zondag waren familie en vrienden welkom bij de eucharistieviering, en 's middags voerden de leden van de gebedsgroep een musical op over 'De verloren zoon'. Ook hierbij was er weer veel hilariteit, en de leden van de gebedsgroep bleken een verborgen talent te hebben voor toneelspelen. Het weekend werd afgesloten met een heerlijk buffet.

Astrid Leenheer-Eppink

#

* Rainer Frohms is betrokken bij 'Fatherheart Ministries' en sprak ook op het KCV-Toerustingsweekend, januari 2008.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2008-2

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter