Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

GEBEDSGROEP RUCHAMA

In regio Nijmegen (anno 2010)

Marlies van der Lelij interviewt charismatische gebedsgroepen. Deze keer is ze in gesprek met Ans Linders en Gerry Rinkel, die de gebedsgroep Ruchama leiden in Nijmegen.

Kun je iets over jullie groep vertellen?

Onze gebedsgroep, genaamd Ruchama, bestaat uit vijftien leden en de leeftijd varieert van 33 jaar tot 91 jaar. De gebedsgroep bestaat al zeker dertig jaar en is een van de eerste gebedsgroepen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) in Nederland. Ze heeft verschillende locaties van samenkomst gehad.

Hoe vaak, hoe lang en waar komen jullie samen?

Wij komen nu eenmaal per week op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur samen in de Catharinahof, een huis van de zusters dominicanessen in Nijmegen.

Zijn jullie oecumenisch?

Onze groep is in principe een oecumenische groep maar de meerderheid is katholiek. Er zijn enkele zusters van de Catharinahof die bij de gebedsgroep zijn.

Hoe is de opbouw van de gebedsbijeenkomst en wat zijn de uitwerkingen van de Geest?

Voordat de gebedsavond begint, praten we elkaar bij, want als iemand bv. een vreugde of probleem heeft, nemen we dat mee in ons gebed. Er zijn in onze groep enkele mensen die om beurten de lofprijzing verzorgen, diegene heeft de leiding over de avond. We beginnen met een welkom aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarna we even stil zijn om alles wat ons bezighoudt aan de voet van het Kruis te leggen, om zo vrij te zijn om te kunnen loven en prijzen en ons open te stellen voor alles wat de Heer ons wil geven.

We vragen de H. Geest ons die avond te leiden en vragen vergeving over alles wat niet goed was, waarna we danken voor de genade van vergeving. Hierna gaan we naar de Bijbel en lezen een tekst, meestal het Evangelie voor de volgende zondag. Een van de groepsleden leest de tekst hardop en we lezen daarna de tekst nog een keer voor onszelf. We kunnen dan uitspreken wat ieder persoonlijk getroffen heeft of wat je niet begrijpt en proberen al pratend met elkaar achter de betekenis van de tekst te komen.

Mooi is ook dat er binnen de groep verschillende Bijbelvertalingen gebruikt worden, waardoor de tekst soms wat duidelijker wordt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om daarover in discussie te gaan maar om te luisteren naar elkaar.

Hierna volgt de lofprijzing. Degene die de avond leidt, heeft liederen uitgekozen die ervoor zorgen dat het een goede opbouw is om zo tot aanbidding te komen. De lofprijsliederen en aanbiddingsliederen worden gezongen uit het 'rode boek' (Zing een nieuw lied) en uit de Opwekkingsbundel. Als er iemand een lied op zijn hart heeft, kan dit altijd ingepast worden. Vaak komt het tot tongentaal tijdens het zingen van de liederen. De lofprijzing gaat over in de aanbidding, waarna er stilte volgt om te luisteren naar de Heer, er komen dan woorden van vermaning, bemoediging en troost. De woorden worden opgeschreven en na de stilte nog een keer voorgelezen, zodat iedereen ze de komende week kan overdenken.

Nu kunnen we naar de voorbeden, die ieder hardop uit kan spreken, en we sluiten af met een gezamenlijk onzevader, staande in een kring en elkaars handen vasthoudend. Vaak bidden we dan ook nog in stilte voor elkaar. Als de priester in onze groep aanwezig is volgt nog de zegen.

Dan is er tijd voor de koffie of thee en voor elkaar, er worden mededelingen gedaan over komende bijeenkomsten, retraites en natuurlijk babbelen we ook gezellig met elkaar.

Wat doen jullie aan vorming?

Wij hebben regelmatig cursussen gedaan in onze groep: de vorming tot Leven in de Geest, Heer leer mij bidden. We hebben een aantal malen iemand uitgenodigd voor Bijbelleringen, die heel leerzaam maar soms ook moeilijk waren. Begin volgend jaar willen we weer een cursus gaan doen. We houden regelmatig een open dag** voor gebedsgroepen uit de regio en nodigen dan ook andere mensen uit om zo kennis te maken met een charismatische gebedsgroep. We hebben dan een thema en nodigen een spreker uit.

Hoe is jullie betrokkenheid bij de nationale KCV en wat doen jullie met het landelijke aanbod?

Vanuit de groep gaan er deelnemers naar de toerustingsweekeinden, Celebrateconferenties, Nationale open dagen op Tweede Pinksterdag, Talitakumi-weekeinden, Emmausretraites. Ook hebben we een keer een bezinningsdag gehad in Helvoirt met een lezing van Tiny Pouwels en een eucharistieviering. Dit was een fijne dag om zo op een ontspannen manier bij elkaar te zijn en weer gevoed te worden. Jammer is alleen dat veel van onze gebedsgroepleden al op hoge leeftijd zijn en al die bijeenkomsten niet meer zo gemakkelijk kunnen bezoeken.

Er zijn gebedsgroepleden die ook bij een Mothers Prayersgroep zijn en anderen die zich inzetten voor de KISI-Kids. Ook zijn er leden die actief zijn in de SOS-gebedslijn.

Hoe zijn jullie als gebedsgroep(sleden) actief in parochie of gemeente?

Verschillende leden zijn in hun parochie of gemeente actief maar niet specifiek op charismatisch gebied. Bv. poetsen in de kerk, zingen in het kerkkoor, kerkelijke post bezorgen en contactpersoon zijn voor gemeenteleden.

Hoe is de regionale samenwerking?

Elke eerste maandagavond van de maand hebben we samen met de middaggroep uit Nijmegen een eucharistieviering, van beide groepen is er iemand die dan de viering, in samenspraak met de priester, voorbereidt. Hier kunnen ook mensen aan deelnemen die geen lid zijn van een gebedsgroep.

In het verleden waren er meer gebedsgroepen in de regio, waar we veel mee samendeden, maar doordat die groepen steeds kleiner werden, hebben ze zich bij ons of de middaggroep aangesloten.

*Ruchama: 'zij die ontferming ontvangt', vgl. Hosea 1,6.

Voor contact met Ruchama: zie Contact

Marlies van der Lelij #

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde  2010-6

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter