Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

WEKELIJKS MET ELKAAR SAMEN TE ZIJN

Marijke Wermers

De herder van de katholieke charismatische Gebedsgroep Mozes in Zutphen, Marijke Wermers, beantwoordt de vragen die Marlies van der Lelij ook aan andere gebedsgroepen heeft voorgelegd in deze serie artikelen over katholieke charismatische gebedsgroepen.

Uit hoeveel leden bestaat jullie groep, hoe is de leeftijdsopbouw? Hebben jullie een naam?

Onze gebedsgroep heet 'Gebedsgroep Mozes' en is op 14 juli 1999 opgericht. Jeanne van der Schaft kreeg op 78-jarige leeftijd dit woord van de Heer: 'Volgend jaar zal jij de leiding hebben'. Zij voelde zich geroepen om een gebedsgroep te starten. Inmiddels neemt zij nog volop deel aan de groep en is ze als 96-jarige het oudste lid. Onze gebedsgroep bestaat uit tien trouwe leden, de jongste is 40 jaar.

Hoe vaak, hoe lang en waar komen jullie samen? Hoe zijn jullie als gebedsgroep(sleden) actief in de parochie(s), gemeente?

We komen samen op woensdagmorgen en vieren om 9.30 uur met ongeveer vijfentwintig parochianen de Eucharistie. Heel mooi om zo de ochtend te beginnen. Na afloop drinken we samen even een kopje koffie in de sacristie, waarna we iets over half elf met de gebedsgroep verder gaan. Met regelmaat hebben we daarbij parochianen die vertrouwd zijn met onze gebedsgroep en de hele ochtend meevieren. Onze groep bestaat overwegend uit rooms-katholieken, maar er is ook een deelneemster vanuit de Lutherse kerk.

Twee leden komen uit Syrië. Zij zijn al jaren lid van onze groep en hebben inmiddels een verblijfsvergunning, waar we heel blij om zijn.

Hoe is de opbouw van de gebedsbijeenkomst?

Tijdens het koffiedrinken na de Eucharistieviering hebben we soms mededelingen die ook voor de andere parochianen van belang kunnen zijn. Zo proberen we onderdeel te zijn van de parochiegemeenschap.

Om 10.30 uur start de gebedsbijeenkomst. We beginnen met een gebed om de Heilige Geest en daarna volgt de lofprijzing. Sinds september vorig jaar zijn we gezegend met twee leden die de lofprijzing begeleiden met een gitaar. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld. We gebruiken liederen uit de rode bundel Zing een nieuw lied. Soms leren we nieuwe liederen uit deze bundel.

Na een uurtje zingen en bidden zijn we tien tot vijftien minuten stil. In die stilte proberen we Gods Woord te verstaan. Soms krijgen we een bijbeltekst of woord. Dan lezen we die

bijbeltekst en anders het evangelie van de dag. Daarop volgt lectio divina: ieder voor zich haalt uit de tekst een zin die aanspreekt en deelt die in de groep. Waarom spreekt dit jou aan? Zou God daar iets mee willen zeggen? Of je noemt een zin die meer om duidelijkheid vraagt.

Om vijf minuten over twaalf doen we voorbeden, vanuit de gelezen bijbeltekst of persoonlijke voorbede. Om kwart over twaalf sluiten we af met het Onzevader, het gebed tot de heilige Aartsengel Michael en het lid 'De Heer zegene ons' (117 in Zing een nieuw lied).

Wat zijn de uitwerkingen van de Geest in jullie midden?

In september 2014 hebben we een soort nieuwe start gemaakt in de groep. Er is toen een nieuwe herder gekozen. Eenstemmig hebben alle leden mij daarvoor gevraagd en ik heb ja gezegd. Er is daarna ook muziekbegeleiding gekomen.

We hebben gebeden voor een nieuwe stuurgroep en die is begin 2016 geformeerd. Na twee wat moeilijke jaren heeft de Heilige Geest ons begenadigd met deze zegeningen.

Wat doen jullie aan vorming?

Genoemde veranderingen hebben mede vorm gekregen door het herlezen van het boek Groei in de groep van wijlen pater Jan van Beeck ofm. Dit boek heeft ons geholpen bij het kiezen van een stuurgroep en bij het luisteren naar de Heilige Geest. We zijn bewuster aan het zoeken wat voor plan God met de groep heeft en welke taak bij wie past. We bidden nu vooraf voor de gebedsochtend.

Gebedsgroependag

Verdere vorming in de groep is min of meer nog een zoeken. We hebben in het verleden weleens een gast gehad met een thema. Onder meer een inleiding en getuigenis over je engelbewaarder. In de adventviering verzorgt een groepslid een bijbelquiz.

Februari jongstleden hebben we voor de derde achtereenvolgende keer een regionale gebedsgroependag georganiseerd in retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim. Er waren vijftig deelnemers en gastspreker was pastor Koos Smits. Het was een prachtige dag.

Hoe is jullie betrokkenheid bij de nationale Katholieke Charismatische Vernieuwing? Wat doen jullie met het landelijk aanbod?

Aan de vakantieconferentie Celebrate, de Nationale Open Dag en Toerustingsweekend Generations besteden we veel aandacht.

Twee Syrische gebedsgroepleden bezoeken regelmatig een asielzoekerscentrum om te evangeliseren. Vanuit die bezoeken zijn er acht mensen mee geweest naar het toerustingsweekend. Vorig jaar zijn er twaalf mensen mee geweest naar Celebrate. Als gebedsgroep bidden we voor deze bijzondere ontwikkelingen en steunen we ze financieel voor zover mogelijk. Enkele gebedsgroepleden nemen ook zelf deel aan deze weekenden en aan de vakantieconferentie.

De groep ervaart het als kostbaar en zegenrijk om wekelijks met elkaar samen te zijn.

Voor meer informatie over deze gebedsgroep en haar activiteiten kunt u contact opnemen met Marijke Wermers, e-mail marcelwermers[@]yahoo.com, tel. 0575-520382

#

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-3

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter