Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

OPNIEUW AANDACHT VOOR GEBEDSGROEPEN?

Nu de viering van ons Gouden Jubileum ten einde loopt**, heb ik de indruk dat het belangrijk is om onze gebedsgroepen en gebedsbijeenkomsten te versterken, op te bouwen of nieuw leven in te blazen. Als mensen in de eerste jaren van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) de genade van de doop in de Geest hadden ontvangen, hadden ze een natuurlijk verlangen om te groeien en meer te leren. Hiertoe waren gelijkgestemde geesten essentieel en daarom zagen we bloeiende gemeenschappen, gebedsgroepen en vriendengroepen.

Broeikas

Voor mij was mijn eerste gebedsgroep als een broeikas, waar ik groeide en waar ik leerde over de gaven en charisma's. Het was een plaats waar ik gevoed werd en ik ontdekte er geleidelijk de gaven die God mij gegeven had; een plaats waar ik toegerust werd om moedig te zijn en in geloof stappen te zetten om de persoon en de leerling te worden, waartoe God mij heeft geroepen.

Gemeenschap nodig

Paus Franciscus heeft ons gevraagd om 'de genade van de doop in de Geest met iedereen in de Kerk te delen'. Het is niet voldoende om op zichzelf staande vormingen tot leven in de Geest of Alpha-cursussen te geven. Mensen hebben ook een gemeenschap nodig waarin ze gevoed worden en groeien. Het is hoognodig dat we gebedsgroepen ontwikkelen, versterken en vernieuwen, die voorzien in de noden van vandaag. De tijden zijn veranderd sinds de jaren zestig en zeventig. We leven nu in een samenleving die veel meer individualistisch, gefragmenteerd en in beweging is. Zelfbediening wordt nu de norm. We winkelen online en hebben apps op onze telefoon om gebruik te maken van een scala aan diensten. Een Geestvervuld leven kan echter alleen standhouden in gemeenschap. Daarom beginnen de leerlingen na Pinksteren heel bewust te bouwen aan gemeenschappen van geloof en onderlinge verbondenheid (Handelingen 2,42-47). Velen van ons kunnen vanuit eigen ervaring getuigen van de geweldige kracht van gemeenschappelijk gebed en hoe belangrijk het is elkaar te ontmoeten.

Op verschillende manieren gestructureerd

Gebedsgroepen kunnen op verschillende manieren gestructureerd en georganiseerd worden. Elke gebedsgroep zal zijn eigen kenmerken hebben. Hoe dat er ook uitziet, de charismatische gebedsgroep is een school van de Geest waarin mensen gesterkt worden door eensgezind gebed. Er gebeurt iets als we ons verenigen in gebed. Jezus beloofde dat waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, dat Hij daar in hun midden zou zijn. Dus als we bij elkaar komen in gebed en een van hart en ziel zijn, God lovend, dan zouden we vol verwachting moeten zijn en er klaar voor dat God ons vanuit de hoge bezoekt.

Een gebedsgroep is een plaats waar mensen bemoedigd worden om te groeien en vrij worden om hun charisma's te gebruiken. Met Pinksteren waren allen samen in een ruimte in gehoorzaamheid aan de Heer die hun gevraagd had om in de stad te blijven ‘tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ (Lucas 24,49) We weten niet hoe vaak ze daartoe bij elkaar kwamen, wachtend op de Heer. Wat we wel weten, is dat hun op de dag van Pinksteren iets geweldigs overkwam en dat de charisma's werden uitgestort. Ze ontvingen een uitstorting van de Heilige Geest die niet alleen hun eigen levens zou veranderen, maar ook een nieuw tijdperk van de Geest inluidde en de geboorte van de Kerk.

Gebedsgroep en discipelschap

Ons Gouden Jubileum is een prachtige aanleiding om op zoek te gaan naar de volgroeide vrucht van de Heilige Geest, die na vijftig jaar duidelijk te zien zou moeten zijn. Gebedsgroepen kunnen scholen van discipelschap zijn waarin mensen groeien als leerling van Jezus en deze rijpe vrucht laten zien.

Een van de problemen als je een groep bent met een geschiedenis is dat er sleur kan zijn ontstaan. Dit gebeurt als we als groep naar binnen blijven kijken en op onszelf betrokken blijven. Hierin daagt paus Franciscus ons steeds weer uit. Als antwoord op zijn aansporing zouden onze gebedsgroepen de vreugde van het Evangelie moeten belichamen en bijzondere aandacht geven aan gastvrijheid, open voor de nieuwe dingen die de Heilige Geest in ons midden wil doen. Als 'Geestvervulde evangelisten' zijn we namelijk in staat om op een heel natuurlijke manier uit te reiken en nieuwe mensen te verwelkomen.

Visie

Dit staat misschien ver af van onze gemiddelde gebedsbijeenkomst, waar het soms al heel wat kost om er te komen. Maar het is belangrijk voor ons om de visie niet uit het oog te verliezen, zelfs als onze ervaring verre van volmaakt lijkt. Deze tijd die volgt op het Jubileum is er een waarin de Heer ons aanmoedigt om onze horizon te verbreden, om creatief te zijn en op nieuwe manieren te denken. Dit kan inhouden dat we de tentpinnen van onze bestaande gebedsgroep wijder zetten.

Iets opstarten

In deze tijd nodigt de Heer ons allemaal uit om een plaats of ruimte te vinden waar we regelmatig met anderen kunnen bidden. Voor diegenen van ons die niet langer deel uitmaken van een gebedsgroep betekent het dat we wellicht iets moeten opstarten, misschien een kleine huisgroep met enkele vrienden.

Online gebed

Een van mijn vriendinnen heeft een hectische baan en een druk leven. Elke week bidt zij online met twee andere vrienden. Ze vertelde me: ‘Het is niet de volmaakte oplossing en onze lofprijzing is soms zwakjes, maar het is van levensbelang dat ik weet dat ik twee andere mensen heb die de weg in het geloof met mij gaan.’

Kortom, hoe het ook gebeurt, laten we doorzetten en mensen zijn die bij elkaar komen om de Heer te verheerlijken, om te luisteren naar zijn stem en om kracht en bemoediging te ontvangen.

Michelle Moran

*ICCRS = International Catholic Charismatic Renewal Services

Michelle Moran schreef dit artikel aan het einde van de viering van 50 jaar KCV in het tijdschrift Good News, februari 2018, het tijdschrift van de KCV in Groot-Brittannië en Ierland. We hebben dit artikel met toestemming overgenomen en er de titel en extra tussenkopjes aan toegevoegd. Oorspronkelijke titel: Focuson prayer groups again?

Vertaling: Mark Borst en Kees Slijkerman

 Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-3

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter