Celebrate Festival Dagen

 
 

Ervaring met Celebrate

Celebrate 2009: Ervaring van Mark

Van 25 tot en met 31 juli vond voor de vijfde keer de Celebrate vakantieconferentie plaats. In de bossen bij het Drentse Borger namen ongeveer 700 kinderen, tieners, jongeren en volwassenen deel aan een programma met lezingen, lofprijzingen, viering, ontmoeting en ontspanning. 

Het thema 'Vrijheid' werd door verschillende sprekers van alle kanten belicht. Mgr. Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, ging zondagochtend voor in de eucharistieviering en sprak daarna over het wezen van de vrijheid. Echte vrijheid is niet de afwezigheid van gezag en regels, maar het innerlijke vermogen om te kunnen kiezen voor het goede, zei hij. Dat vermogen wordt ons geschonken door de Heilige Geest. 

In het hart van de Vader 
Mary Healy, een charismatische theologe uit de Verenigde Staten, gaf boeiende, diepgaande inleidingen over de zgn. theologie van het lichaam. Duidelijk gaf ze aan dat er in deze tijd een strijd gaande is, waarbij Gods idee van huwelijk en gezin wordt aangevallen. Zijn bedoeling is het dat een mens in het gezin leert onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Ze sprak over de oorspronkelijke vrijheid die God aan de mens heeft gegeven en hoe die door de zondeval is aangetast. De laatste avond riep ze in navolging van Johannes Paulus II de aanwezigen op om naar het diepe te varen (Lucas 5,4). Ze legde dat uit als: eerst binnengaan in het hart van de Vader, in de diepte van zijn wijsheid en liefde (Efeziërs 3,10.18-19), ons uitstrekken naar intimiteit en heiligheid, om daarna vruchtbaar te kunnen evangeliseren. 

Anselm Grün, de bekende Duitse benedictijn, zorgde dat er de donderdag heel wat meer mensen in de tent zaten. In zijn lezing gaf hij een uitleg aan de zaligsprekingen en hoe zij een weg tot geluk zouden kunnen zijn. Een mens moet niet weglopen van zijn angst, van zijn verdriet, maar met negatieve gevoelens in gesprek gaan. Dat gesprek voert dan naar God en naar innerlijke vrijheid. 

Mooie variatie 
Enkele inleidingen werden verzorgd door managementtrainer Paul Donders, die o.a. benadrukte dat de innerlijke vrijheid die God geeft moet leiden tot een verandering van ons denken en uiteindelijk ook tot een transformatie van de maatschappij. Johannes Hartl, uit Duitsland, gaf een uitdagende lezing, waarin hij opriep om niet tevreden te zijn met het mindere, maar te leven vanuit datgene wat God in doop en vormsel heeft gegeven, nl. zichzelf, God die in je woont. 

Naast de lezingen vonden er in de middag workshops plaats, die een mooie variatie lieten zien aan thema's, diepte en creativiteit. Zo werden in de ene tent deelnemers ingewijd in de geheimen van de voetmassage, dansten in een andere tent kinderen op muziek, en werd weer ergens anders nagedacht over een duurzame samenleving. 

Onverwacht groot was de animo voor een gezamenlijke barbecue op de traditionele vrije dinsdag. Ook Celebrate Tonight, de gezamenlijke maaltijd donderdagavond, was een groot succes en werd ook door daggasten gewaardeerd. De saamhorigheid werd alleen maar versterkt toen iedereen door de hevige regen de tenten in werd gedreven. 

Celebrate naar Stadskanaal 
Het vijfde Celebrate werd met een eucharistieviering met deelname van jong en oud afgesloten. God werd dank gebracht voor alles wat Hij gegeven had door alle woorden, gebeden en liederen heen, maar juist ook door de goede sfeer, die er is als mensen in zijn Naam bij elkaar komen. 

Meer lezen over hoe Celebrate in 2005 is begonnen? Lees dan het artikel Celebrate is een warmtebron voor het hart.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, september/oktober 2009 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter