Celebrate Festival Dagen

 
 

Veel jonge deelnemers

Celebrate: Veel jonge deelnemers

Ruim zevenhonderd mensen namen deel aan de vakantieconferentie Celebrate, die van 23 t/m 30 juli 2010 werd gehouden in Stadskanaal. Ruim 50% van hen was jonger dan dertig. Naast het volwassenenprogramma in de grote hal waren er aparte programma's in andere gebouwen voor de 160 kinderen, 145 tieners - begeleid door 45 tienerwerkers - en 30 jongeren (18-30 jaar). Het thema 'Levend licht' werd op verschillende manieren uitgewerkt in lezingen, sketches, muziek, zang en andere creatieve uitingen.

Opvallend was Anna Cowell, een jongerenwerkster van bisdom Leeds. Cowell zei dat je op vier manieren licht kunt verspreiden: zoals een brandende lucifer (brandt snel maar erg kort), zoals de koplampen van een auto (schijnen goed maar kunnen een tegenligger ook verblinden), zoals een hoog oplaaiend kampvuur (voor korte tijd gemeenschap stichtend maar soms gevaarlijk) en zoals een vuurtoren. De vuurtoren trok haarzelf het meest, want die is solide en een betrouwbaar oriëntatiepunt voor velen. Ze vroeg de aanwezigen ook: 'Welke rol speelt u in uw parochie? Steunt u de parochie en de pastoor of zit u vol kritiek? Is uw geloof aantrekkelijk voor anderen?'. Ze moedigde mensen aan om naar een gebedsteam te gaan of naar een priester om het sacrament van verzoening te ontvangen. Dat werd ook gedaan en op de laatste avond getuigde iemand dat hij voor het eerst sinds vijftig jaar had gebiecht en hoe bevrijdend dat was geweest.

Het grote voordeel van het nieuwe onderkomen voor Celebrate, vakantiepark Pagedal in Stadskanaal, bleek onder meer de grote hal. Voor de meeste bijeenkomsten hoefde geen tent meer te worden opgezet.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, september 2010

PS. In 2012 en 2013 waren er nog méér deelnemers.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter