Vorming

 

Emerituspastoor Henk Niesten
Zijn ervaringen met de Alpha-cursus in Haarlem en Beverwijk
 

Alpha-cursus en vervolgvorming

Als introductie in het christelijk geloof word wereldwijd met heel veel succes de Alpha-cursus gegeven in de meest uiteenlopende kerkelijke kringen. Niet in de laatste plaats binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Voor wie de Alpha-cursus wil geven organiseert Alpha Nederland toerustingsdagen die worden aangekondigd op www.alphanederland.org/evenementen. Het Katholiek Alpha Centrum werkt aan die toerustingsdagen mee.

Wil je weten waar in Nederland de Alpha-cursus wordt gegeven, kijk dan op de websites van Alpha Nederland en het Katholiek Alpha Centrum.

Heilige Geest

In de Alpha-cursus zit ook halverwege een weekend of lange zaterdag over de Heilige Geest. Daarin kunnen mensen vaak al een heel eind verder geholpen worden om (meer) vervuld te worden met de Heilige Geest. Maar dat aspect kan lang niet altijd ten volle aan bod komen in een Alpha-cursus. Dan is het heel goed als vervolg de deelnemers uit te nodigen voor een vorming tot leven in de Geest, waarin dieper wordt ingegaan op de Persoon, de kracht, het werk en de charisma’s van de Heilige Geest.

Meer over de verschillende fases van geestelijke groei en vormingsaanbod in de verschillende fases.

 

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter