Vorming

 
 

Hoofdlijnen vorming tot leven in de Geest

ZEVEN WEKEN VORMING TOT LEVEN IN DE GEEST

De hoofdlijnen van deze vorming zijn vervat in de oproep van Petrus: “Bekeert u - en laat u dopen in de naam van Jezus tot vergeving van uw zonden - en dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2,38).

Bekeert u

- Van ‘traditioneel geloven’ komen tot het uit eigen overtuiging aanvaarden van Jezus als je Heiland en je Redder.

- Jezelf wegtrekken uit het centrum van je leven om Hem daar te installeren.

- Zijn gezindheid tot de jouwe willen maken.

II Alles wegwassen wat jou van Hem gescheiden houdt

(laat u dopen in de naam van Jezus tot vergeving van uw zonden)

- Zonden (sacrament van verzoening)

- Onvrede en verwijten die je hebt naar mensen

-Verzoening met zichzelf

Heel waardevol is in deze fase: een persoonlijk gesprek van het team met ieder van de deelnemers.

III Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen

Om te kunnen ‘leven in de Geest’ is al bij onze doopsel de Heilige Geest uitgestort in ons hart. In dit sacrament ontvangen wij de Geest tot onze persoonlijke heiliging.

In het vormsel rustte Hij ons toe om tot heil te kunnen zijn van anderen en zo mee te kunnen werken aan de opbouw van het Rijk Gods.

Doopsel en vormsel zijn een aanbod van God, dat pas zijn rijke uitwerking krijgt, wanneer wij er op ingaan.

Daarom is de zeven-weken-vorming gericht op het begeleiden van mensen naar hun volledig ‘ja’ tegen wat God hen en in doopsel en vormsel blijft aanbieden.

 

Bron  Bovenstaande tekst is uit de beginjaren van charismatische vernieuwing in Nederland en op een gestencild A4 te vinden in het KCV-archief in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Deze hoofdlijn is terug te vinden in alle varianten van handleidingen voor deze vorming. Voor wie de sacramenten van doopsel en vormsel nog niet heeft ontvangen, kan de vorming tot leven in de Geest een goede voorbereiding zijn op het ontvangen van deze sacrament. Kees Slijkerman, 15-1-2024

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter