Vorming

 
 

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE VORMINGSCURSUSSEN TOT LEVEN IN DE GEEST

Vorming tot gemeenschap, geschreven door pater André Beijersbergen s.M.

Deze vorming beoogt twee aspecten met hetzelfde doel: door Gods Geest leren leven vanuit het vertrouwen op Jezus Christus en een aanzet geven tot het samen functioneren als het Lichaam van Christus. Het één kan niet zonder het ander. Het is op die basis dat wij als christenen Jezus’ leven in deze wereld kunnen voortzetten. Gedurende zeven weken worden verschillende thema’s aangereikt over o.a. Gods liefde, het nieuwe leven in Jezus, de doorbraak van de Heilige Geest en geloofsgemeenschap. Elke dag is er een tekst die u kunt overwegen met een korte opdracht daarbij.

De schrijver van deze handleiding, pater Beijersbergen sM, (1909-2005) heeft deze vorming jarenlang in Nederland gegeven. Over de kern van deze vorming zei hij: ‘Het gaat erom dat de deelnemers de weg naar Jezus vinden, dat zij ontdekken wie Jezus voor hen is en dat ze het geloof krijgen dat Jezus had in Gods liefde. Het gaat er ook om dat ze de levenshouding van Jezus tot de hunne laten worden. Niet uit eigen kracht, maar door de Geest die dat in ons zal voltrekken. Dat is de kern.’ Deze cursus is oecumenisch van opzet en werd ook in veel niet-katholieke groepen met vrucht gebruikt. Een ge-update versie is in 2021 gemaakt onder redactie van Kees Slijkerman, m.m.v. Hady Klaassen. Info hierover.

Adem van Leven, geschreven door pater Amand Kersten ofm.cap. e.a.

Deze cursus helpt om te komen tot een bewuste keuze voor Christus en zijn Kerk. Dit boekje is opgebouwd uit zeven weken met verschillende thema’s waarin dagteksten ter overweging zijn opgenomen. Tevens is er telkens een kleine opdracht bij de dagtekst. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: “Wie is God, zijn Liefde, Gods plan met jou, God maakt nieuw, en naar God luisteren. Aan het eind van de cursus wordt er gebeden voor een diepere doorbraak van de Heilige Geest. Meer dan bij de voorgaande cursus wordt hierbij een verband gelegde met het ‘normale’ kerkelijke leven, en dan met name de sacramenten.

Pater Amand Kersten gaat ervanuit dat een katholiek al bij zijn doopsel en vormsel de volle rijkdom van de Heilige Geest heeft ontvangen. Althans in beginsel! Die sacramenten zijn namelijk te beschouwen als een aanbod. En een aanbod moet worden aanvaard, wil het iets voor je gaan betekenen. De vorming wil een begeleiding zijn naar een welbewust en van harte ‘ja’ zeggen tegen wat God in ons doopsel en vormsel blijft aanreiken.

Filippuscursus 

Het is een vorming tot leven in de Geest, die op creatieve wijze de kernboodschap van het evangelie weergeeft. Door middel van acht bijeenkomsten kunnen mensen Jezus leren kennen, Hem accepteren als Heer van hun leven en wordt er gebeden om een doorbraak van de Heilige Geest.

De deelnemers worden uitgedaagd om een stap te zetten. Men krijgt gedurende de cursus dagteksten mee naar huis. Het is zeer geschikt voor mensen in parochies van verschillende achtergrond. Anton Ruiter in Helmond heeft het materiaal. Het is als losbladig materiaal eenvoudig uit te delen per bijeenkomst. 

Meer over Vorming tot gemeenschap, Adem van leven, Een weg naar Godservaring.

Meer over deze vormingen

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter