Vorming

 

Aanbevolen boekjes
Voor eenvoudige en diepergaande vormingen
 

Vormingsmateriaal om door te groeien

De vorming Groeien in de Geest sluit aan op de vorming tot leven in de Geest. Het is een boekje van Minuto de Dios in Colombia, vertaald in het Nederlands. Verkrijgbaar als gratis download op A4-formaat;  en te bestellen als gedrukt boekje van 17 pagina’s, € 2,00 per stuk, op het KCV-dienstencentrum. Onderwerpen: Bidden is praten met God, Bijbellezen, Getuigen van de verrezen Christus, Gemeenschap, Opbouw van de Kerk, De sacramenten, De leer van de Kerk, De beschaving van de liefde. Bij elk van deze acht onderwerpen staan zeven Bijbelteksten om thuis in je dagelijkse gebedstijd te overwegen.

Sommige boekjes voor een vorming tot leven in de Geest kunnen gebruikt worden achter elkaar, waardoor de gebruikers steeds dieper in de basiselementen van het christelijke geloof doordringen. Na de handleiding Vorming tot Gemeenschap heeft de handleiding Adem van leven wel iets toe te voegen. De omgekeerde volgorde kan ook. En dezelfde onderwerpen komen in nog degelijker bewoordingen terug in de handleiding Een weg naar Godservaring (soms tweedehands verkrijgbaar).*

Alpha-Omega-cursus. Als christen ben je onderdeel van het grote geheel van de Kerk, een levende steen in een geestelijke bouwwerk (1 Petrus 2,5). Door het ontvangen van de sacramenten van doopsel, vormsel en Eucharistie ben je opgenomen in de Kerk. Een serie vormingsbijeenkomsten over de sacramenten maakt je bewust van hun betekenis, zodat ze vruchtbaarder worden in je leven. De Alpha-Omega-cursus voorziet hierin. In het verleden werd hiervoor de katholieke charismatische cursus Sions Poorten gegeven.

De cursus Genesis tot Jezus is een goede eerste introductie in de hoofdlijnen van de Bijbelse geschiedenis. Lees hier wat bisschop Ron van den Hout erover schrijft. De Nederlandse versie. De oorspronkelijke Engelse versie.

Voor jongeren van 16 tot 30 jaar zijn er acht vormingsweekenden Follow me.

Cursus Bidden Bijbellezen, werd in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw wel gegeven. Het materiaal is nog te vinden. Voor persoonlijke bijbellezing schreef Jan van Beeck deze tips.

De vorming Heer, leer mij bidden is een hulp om met dagelijkse momenten van gebed en bezinning vanuit evangelieteksten je band met Jezus verder te verdiepen. Dit boekje is op het KCV-Dienstencentrum verkrijgbaar. Het is een bewerking van het Engelse Lord, teach me to pray van Robbert Farrisy SJ, vertaald en bewerkt door Jan van Beeck ofm.

Meer vormingen, tips en materialen in Actief in je parochie… rugzak vol ideeën.

BestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter