Vorming

 

Emerituspastoor Henk Niesten
Zijn ervaringen met de Alpha-cursus in Haarlem en Beverwijk
 

Vormingscursussen in een parochie

In de mini-parochie in Beverwijk, waarvoor ik als emeritus pastoor verantwoordelijkheid heb genomen, probeer ik vanuit het verlangen naar nieuwe evangelisatie een aanbod te doen dat vergelijkbaar is met wat James Mallon beschrijft in het boek Als God renoveert. Zo hebben we inmiddels zeven Alpha-cursussen gegeven, is de cursus Catholicism gepasseerd, sloten we eind december 2018 een vorming tot Leven in de Geest  af en staat er vanaf september een CaFE-cursus op stapel. 

Pastoor Henk Niesten, september 2019

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter