Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

Heerhugowaard

In 1974 begonnen Gert en Riet Borst een gebedsgroep in Heerhugowaard. Deze bleef tot 2022 samenkomen. 

45-JARIGE JUBILEUM 2019

Nieuwe gebedsgroepen kunnen van oude groepen leren om trouw te zijn. Zondag 6 oktober vierde gebedsgroep Heerhugowaard haar 45-jarige jubileum. De oprichting vond plaats op 7 oktober 1974, het feest van Maria van de rozenkrans. Pater Jaap Borst uit India had tijdens een verlof tegen Gert en Riet Borst gezegd: “Waarom beginnen jullie niet een gebedsgroep in Heerhugowaard?” Zo gezegd, zo gedaan. Eerst voorzichtig thuis met een paar mensen, waar oma Borst ook nog bij was. Later in het ondernemerscentrum en uiteindelijk in een zaaltje naast de kerk.

Aanwas door vorming

Het geven van de vorming ‘Leven in de Geest’ zorgde voor steeds meer nieuwe aanwas, waardoor het huis al snel te klein was. “God is getrouw,” zo sprak Riet Borst op het jubileum, “ook de leken hebben een belangrijke taak in de Kerk om het geloof in God de Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest door te geven. Ingebed in de Rooms-Katholieke Kerk mag de Katholieke Charismatische Vernieuwing mensen begeleiden naar een diepere vervulling met de Heilige Geest en een persoonlijke relatie met Jezus, waarbij de voorspraak van moeder Maria niet vergeten wordt.”

Gebedsgroep een herberg

De gebedsgroep is een herberg geweest voor velen, waar mensen door Jezus Christus, die je in dit verband zou kunnen zien als De Barmhartige Samaritaan, naar toegebracht werden en waar ze een thuis vonden.

God is getrouw en Hem komt alle eer toe, maar wij zijn ook dankbaar dat Hij twee trouwe dienstknechten gevonden heeft, die 45 jaar trouw bijna elke week een bijeenkomst hielden waarbij God geëerd werd door lofprijzing, gebed en getuigenissen en waarbij een heel scala aan gaven van de Geest werkzaam was waardoor velen tot levend geloof gekomen zijn.

Op dit moment (2019) bezoeken nog zo’n 23 leden van 47-83 jaar regelmatig de bijeenkomsten. Wij gaan door en hopen als God het wil de vijftig jaar te halen. Prijs de Heer voor zovele mooie jaren en dank voor Gert en Riet die hun trouw en liefde hebben laten zien.

Johan Gierlings, lid van gebedsgroep Heerhugowaard in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-5

Mensen van het eerste uur

Lees hier het getuigenis van Gert en Riet Borst , zoals ze dat de uitspraken in 2010.

In memoriam Gert Borst, in 2020 overleden.

In de parochie
'Onze Dionysiusparochie in Heerhugowaard heeft een eigen charismatische gebedsgroep. Zij komt iedere week bij elkaar om God te loven en te prijzen en om ons geloof te delen: iedere dinsdagavond in de parochiezaal van 19.45 uur tot 21.45 uur. Contactadres: fam. Borst, tel. 072 - 57 10 883.'

Dat staat met foto en al te lezen hier op de parochiewebsite (gekopieerd op 25-10-2015).

 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter