Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

THEOLOGEN OVER GENEZING

Via evangelische conferenties komen er in de Nederlandse kerken nieuwe ideeën en handelswijzen binnen. Die zijn verrijkend, uitdagend en roepen soms vragen op. In een theologenconferentie van het EW, op 30 januari 2017 in Harderwijk, werd een aantal van deze ideeën en vragen tegen het licht gehouden. Volgens Ronald Westerbeek treden met name problemen op waar predikers ervan uitgaan dat door de komst en het kruisoffer van Jezus het Koninkrijk van God hier en nu al aanwezig is en dat we in Jezus' naam kunnen claimen en proclameren dat mensen genezen zijn. Maar in veel gevallen treedt de gevraagde genezing niet op. De spanning tussen het 'nu reeds' van Gods Koninkrijk en het 'nog niet' moeten we volgens Westerbeek op een gezonde manier uithouden, waarbij we altijd mogen blijven vragen om genezing. 'Maar genezing is niet op dezelfde manier voor iedereen hier en nu verkrijgbaar als vergeving', zei hij.

Dr. Miranda Klaver, universitair docent aan de VU, stelde de vraag wat genezing eigenlijk is en waarschuwde ervoor niet onbewust te streven naar de moderne afgod van het 'perfecte lichaam'. God wil onze eeuwige heerlijkheid met Hem. Met dat doel voor ogen beantwoordt God onze gebeden, niet met het doel dat we lichamelijk perfect zijn en blijven. 'Ons lichaam heeft een houdbaarheidsdatum', zei Miranda Klaver. Een theologie van genezing kan niet zonder een theologie van het lijden.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-1

Meer:

Nieuwe aandacht voor gebed om genezing

Universitair onderzoek naar genezingen

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter