Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

NIEUWE AANDACHT VOOR GEBED OM GENEZING

Het Evangelisch Werkverband (EW) in de Protestantse Kerk in Nederland besteedt sinds enige tijd bijzonder veel aandacht aan charisma's. In september organiseerde het EW daartoe de conferentie There is more, metde Amerikaanse spreker dr. Randy Clark. De meeste aandacht ging uit naar genezing. EW-directeur Hans Maat neemt Paulus' uitspraak in 1 Korintiërs 14,1 (Streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie) als een gebod om in praktijk te brengen. Hij bidt met mensen om genezing en ziet genezingen plaatsvinden.

Er namen enkele tientallen katholieken deel aan die conferentie. Voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing was dit aanleiding om opnieuw na te denken over de vraag hoe we als katholieken aandacht kunnen besteden aan charisma's van genezingen en profetie. Dit gebeurde op 10 december in de Lucasparochiekerk te 's-Hertogenbosch met een kleine veertig deelnemers. Karel Pouwels vertelde wat hij zelf in de loop van de jaren had geleerd en over de toerusting die de KCV in de jaren negentig organiseerde. Marieke Sassen en Ted Bauer deelden hun ervaringen met gebed om genezing op straat en bij mensen thuis. Marijke Baars illustreerde dat met een prachtig getuigenis. Pastoor Juan van Eijk belichtte wat in de Bijbel staat over genezing en tenslotte spraken alle aanwezigen over hun ervaringen en behoeftes aan toerusting. Een nieuwe KCV-werkgroep genezing en bevrijding werkt nu aan een vervolg. Inlichtingen.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-1

Lees hier een getuigenis van iemand die genezing ontving in deze conferentie.

Meer:

Theologen over genezing

Universitair onderzoek naar genezingen

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter