Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Het hele artikel
Waaruit deze citaten komen

Zijn missionaire levensstijl was een voorbeeld voor anderen
In memoriam Jaap Borst, 1932-2018

Hoe hij door de Heilige Geest geraakt
Zijn missiewerk een wending zag nemen
 

BOODSCHAP OVER DE BOODSCHAP in het kort

Uit het artikel 'EEN BOODSCHAP OVER DE BOODSCHAP' van Jaap Borst

Jaap Borst, over een treffende vorm van evangelisatie, in India.

…door dorpsretraites een doorbraak gekomen, een ommekeer ten goede op het pastorale vlak. Het geloof is opgeleefd; op vele plaatsen in het bisdom wordt in de dorpjes regelmatig samen gebeden en gezongen. De mensen zijn blijer, met elkaar verzoend en staan weer open voor catechese en gezinsgebed.'

Diepgaande consequenties

…zonder geestelijke vernieuwing er weinig of geen belangstelling voor catechese is. Maar na de retraites stonden de mensen opeens open voor en was er honger naar geloofsonderricht. Het bisdom haakt hier op in door catechisten bij de charismatische retraites te betrekken. Van de andere kant is charismatische vernieuwing zonder catechese weinig bestendig; ze kan oppervlakkig en emotioneel worden of ontsporen door verkeerd onderricht. Dit inzicht heeft diepgaande consequenties voor het pastorale beleid in een bisdom en voor de charismatische vernieuwing.

… dat de Kerk op alle niveaus weer gemeenschap moet worden, een warme gemeenschap van geloof, hoop en liefde, verzoening en dienstbaarheid, … bekering nodig, een keuze voor Jezus. Dit geloof moet vanuit die keuze verder gevormd worden en tot daden leiden: vooral door het getuigenis.

'Het hart van de charismatische retraite is de verkondiging van Jezus als Heer en de uitnodiging te komen tot een persoonlijke overgave aan Hem. Dan begint een vernieuwd, levend geloof zich te ontwikkelen.'

De Nederlandse situatie

Er is te weinig oproep tot bekering en het komen tot een persoonlijk geloof. …te weinig de directe oproep Jezus persoonlijk als Heer en Heiland in geloofsovergave te aanvaarden. Daarom is er ook zo weinig geloofsvernieuwing en echte Kerkvernieuwing.

Klik hier voor het hele artikel (uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 1986-1).

Klik hier voor de terugblik op zijn leven bij zijn overlijden in 2018.

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter