Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Geschiedenis KISI in Nederland
Data in de eerste vijf jaar

Aangesloten bij kisi
Een moeder vertelt

Kisi-kids familie groeit
Artikel uit 2011
 

OP WEG MET LIEDEREN EN MUSICALS

Joyce van Pampus, 2013

Dit najaar viert KISI-God’s singing kids* het eerste lustrum in Nederland. KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. KISI begon in Oostenrijk. Een terugblik van een dankbare moeder.

Onze oudste dochter was vijf jaar geleden bij de eerste reis naar Oostenrijk. Inmiddels hebben we vier deelnemende KISI-kinderen en wachten de jongste twee smachtend af tot ze ook oud genoeg zijn. Het 'KISI-virus' is niet tot de kinderen beperkt gebleven, maar heeft ook pap en mam besmet. Een terugblik van een dankbare moeder op dit 'gezegende virus'.

Zondagochtend, de eerste van de zomervakantie 2013. Het dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) in Helmond ligt er rustig bij, tot er rond de klok van half elf auto's vol kinderen en tieners arriveren, begeleid door ouders, broertjes en zusjes. Tassen worden uitgeladen, bedden opgemaakt. Uitgebreide begroetingen en meteen een familiegevoel. Er wordt begonnen met een Heilige Mis vol enthousiaste liederen en een gemiddelde leeftijd die hoop geeft aan de kerk.

KISI-trainingsweek

Na de Heilige Mis is er een feest als afscheid van drie Oostenrijkse jongedames die zich een jaar lang hebben ingezet voor KISI. Als de taart op is, zwermen de kinderen uit om een balletje te trappen, de zandbak of trampoline op te zoeken, of (met name voor de tieners) even lekker bij te kletsen. Kleine broertjes en zusjes spelen gezellig mee, ouders ontmoeten elkaar, tot het tijd is voor hen om huiswaarts te keren, want de KISI-trainingsweek gaat van start.

Al snel lijkt de rust in het Dienstencentrum te zijn teruggekeerd. 'Waar zijn de kinderen?' vraagt een enkele ouder, die nog geen afscheid heeft genomen. Alle 55 kinderen en tieners blijken muisstil in de eetzaal op de grond te zitten. Ze kijken naar een reportage van een tournee die ze in het voorjaar samen met een groep Oegandese KISI's hebben gemaakt. Dankbare herinneringen aan ontmoetingen, vriendschappen, optredens en lessen op scholen in heel Nederland. Missie in levende lijve!

KISI waarden

Het programma van de trainingsweek is goed gevuld. Er wordt hard gewerkt aan het instuderen van nieuwe dansen, liederen en onderdelen van musicals. Verder is er tijd voor persoonlijk gebed, een moment van bezinning of lofprijzing. En iedere dag van deze vijfdaagse trainingsweek staat er één KISI waarde centraal:

- God ontdekken;

- talenten ontdekken;

- gemeenschap beleven;

- het goede nieuws doorgeven en

- elke dag met Jezus Christus leven. 

Deze vijf thema's worden in 'lessen' op een creatieve manier uitgewerkt.

Plannetje maken

Zo wordt er een knapzakje met Bijbelteksten gemaakt als hulp om thuis 'stille tijd' te houden. Ieder mag een plannetje maken. Waarin zou je willen groeien? Wie zou je daarbij kunnen helpen? En een lijstje met namen van mensen aan wie je thuis het goede nieuws zou willen vertellen. En hoe je dat zou kunnen doen, door een voorbeeld te zijn, door mensen uit te nodigen voor een musical en dergelijke.

Leuker dan vakantie

Aan het eind van de week zijn onze kinderen er helemaal vol van. Onze achtjarige zoon, die voor het eerst meedeed, heeft volop vrienden gemaakt. En onze oudste zoon vindt KISI tien keer leuker dan vakantie: 'Niet dat onze vakantie niet leuk is, maar je snapt het wel, hè mama', voegt hij er als troost voor mij aan toe. Maar mama hoeft niet getroost te worden, als ze zoveel vreugde en zoveel hoop voor de toekomst ziet! Mama heeft alle reden om een persoonlijk lustrumfeestje te vieren.

Als ik hun vriendschappen zie, denk ik: wat een gemeenschapsopbouw.

Als ik het enthousiasme van de kinderen zie, ervaar ik: wat een vreugde.

Als ik de kinderen hoor bidden, krijg ik tranen in mijn ogen.

Als ik hun verlangen om te groeien zie, denk ik: wat een kansen.

Als ik zie hoe ze met elkaar (leren) omgaan, zeg ik: wat een levenslessen.

Als ik zie hoe mensen geraakt worden, ervaar ik pure evangelisatie!

Kortom, als ik KISI zie, zie ik hoop voor de toekomst!

Een weg naar eenheid

Voor ons als ouder geeft KISI eveneens inspiratie. Vanuit verschillende hoeken van het land en vanuit verschillende (kerkelijke) achtergronden werken mensen mee. We ervaren hoeveel ons samenbindt, en hoezeer we één familie zijn, met God als onze Vader. Wij zijn katholiek met een oecumenische opdracht. De kinderen helpen ons op weg naar eenheid. Zij leven die eenheid eenvoudigweg en banen een weg waarbij we ons als volwassenen kunnen aansluiten.

Steun in opvoeding

Bovendien is KISI een niet te onderschatten steun in de geloofsopvoeding en in het meegeven van positieve waarden en normen. De uitwisseling met andere gelovige gezinnen is bemoedigend en ook de kinderen zien een positief voorbeeld bij anderen.

Evangelisatie

Met veel reden tot dankbaarheid is dit najaar het eerste lustrum gevierd. Niet alleen de aantallen stemmen vreugdevol, ook en met name wat er in de harten en levens van de kinderen, tieners en hun directe omgeving gebeurt.

De evangelisatie vindt niet alleen plaats vanaf het podium, waar de musicals gespeeld worden. De kinderen en tieners veranderen zelf tijdens de KISI- activiteiten. En door hen heen wordt hun omgeving geraakt, een klein vlammetje van geloof dat een ander aansteekt. Een schoolvriendin die wordt uitgenodigd bij KISI en op haar beurt haar zusje meeneemt, waarna de ouders ook eens komen kijken… Een ontmoedigde kerkbezoeker, die nieuwe hoop ervaart en inspiratie om weer te gaan bidden. Mensen die ervaren dat geloven vreugde is. Onze kerk en wereld hebben het getuigenis van kinderen nodig, hun authenticiteit, de ervaring dat geloven een relatie is en vreugde geeft.

Vlam van geloof

Kortom, met veel dankbaarheid kijk ik terug, met veel hoop kijk ik vooruit, hoop voor de kerk, wetend dat elk vlammetje van geloof een vuur kan veroorzaken. En zo hoop ik op veel KISI-optredens, veel KISI-clubs, veel KISI-projectgroepen in de toekomst, niet alleen omdat de KISI-aantallen daarmee groeien, maar vooral omdat deze activiteiten allemaal vlammetjes van geloof kunnen veroorzaken, met hoop op een groter vuur. Bidt u mee?

*KISI is een afkorting van Kinder Singkreis en komt oorspronkelijk uit een parochie in Oostenrijk. De officiële naam isKISI-God’s singing kids. De roepnaam is KISI.

Meer: www.kisi.nl.

NETWERK VAN INITIATIEVEN

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een groot netwerk van veel personen en groepen die zich openen voor de Heilige Geest en hun roeping en zending proberen te verstaan. Dankzij de Heilige Geest zijn uit deze vernieuwing talloze nieuwe initiatieven ontstaan, die elkaar versterken en aanvullen. Die nieuwe initiatieven zijn vaak ondergebracht in een zelfstandige stichting, vereniging of instelling. Zo is KISI een kerkelijke instelling, opgericht door bisschop A. Hurkmans.

KISI kon als nieuw initiatief ontstaan mede door de inzet en het gebed van veel mensen die bij de KCV betrokken zijn. Het secretariaat van KISI was ook lange tijd gehuisvest in het gebouw van ons Dienstencentrum in Helmond. De noodzakelijke verbouwing van het KCV-Dienstencentrum (zie de fondswerfbrief), is mede nodig om ook in de toekomst gastvrijheid te kunnen geven aan KISI-weekends. Opvallend bij KISI is de positieve samenwerking met anderen. Niet alleen met de Katholieke Charismatische Vernieuwing en bisdom 's-Hertogenbosch, maar ook met andere bisdommen, Samuel Advies, Gemeenschap Emmanuel, Gemeenschap Chemin Neuf, parochies enzovoort.

Kees Slijkerman

Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013-6

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter