Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

ZUSTER JACINTA EN DE EERSTE OPEN DAGEN VAN DE KCV

Kleuterleidster zuster Jacinta Schipper (1930) gaat in augustus 1973 op retraite. Ze heeft eigenlijk geen zin. Toch verandert deze retraite haar leven. Zij zal een jaar later de eerste open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland organiseren, in Oudenbosch. Een paar jaar later ontmoet ze kapelaan Harry Hofstede en verhuist ze naar de Jacobusparochie in Den Haag.

De retraitepater, de marist André Beijersbergen, vraagt aan de deelnemers: 'Wie heeft er een vraag?' Iemand zegt: 'Hoe komt het dat alles zo terugloopt in de kerk?' Pater André stelt voor om daarover niet te gaan discussiëren maar te gaan bidden. Aan het einde van de retraite knielen alle deelneemsters neer en laten over zich bidden. Het was de eerste charismatische retraite die pater André gaf. Vijfentwintig zusters namen deel. Hij had het niet van tevoren zo gepland. Toen André 90 was, was hij nog vol over deze retraite. Zijn verhaal stond eerder in Bouwen aan de Nieuwe Aarde onder de titel 'De Geest kwam'*. Zr. Jacinta vertelt nu haar verhaal.

Tweehonderd deelnemers

Markt 61, OudenboschIn dit gebouw, Markt 61 te Oudenbosch, was in 1974 de eerste open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland.

In de daaropvolgende herfst- en paasvakantie verzorgt pater André een bezinning van twee dagen. In de herfst met vijfentwintig deelnemers en in de paasvakantie met zeventig deelnemers. Pater André stelt voor om op de slotdag van de komende retraite in de zomervakantie een open dag te houden. Zo geschiedde. Ze zetten honderd stoelen klaar, maar er komen wel tweehonderd mensen. Deze open dag wordt geleid door Ed en Karin Arons. De deelnemers gaan ook in groepen uiteen en bidden met elkaar. Zuster Jacinta herinnert zich nog dat ze in haar groepje bad met Riet Borst, die toen in verwachting was van Mirjam. Het was dan ook heel bijzonder voor haar om in januari 2009 diezelfde Mirjam Borst als theologiestudente te ontmoeten in een retraite in Helvoirt.

Onder de tweehonderd deelnemers aan die open dag in 1974 waren vijfentwintig priesters. Jaap Borst, missionaris van Mill Hill, was een van hen. Zr. Jacinta herinnert zich de spontaniteit bij de vredeswens. En aan het einde van de dag lagen er lijsten klaar voor mensen die belangstelling hadden voor een gebedsgroep.

Ook in 1975 en 1976 was er zo op de slotdag van de zomerretraite een open dag. Steeds in het internaat met klooster en kapel, Markt 61, Oudenbosch, naast de kerk. 'We hadden alles', zegt Jacinta. Na 1976 werden op andere plaatsen open dagen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing georganiseerd. De jaarlijkse charismatische retraite in Oudenbosch ging nog door tot in 1979.

(Hier staat een profetie die tijdens de open dag van 1975 werd uitgesproken.)

Roeping

Jacobuskerk Den HaagJacobuskerk, Den Haag

In de jaren 1977-1978 ontving zuster Jacinta, die in 1948 als franciscanes was ingetreden in het klooster, bij haar gebed in de kapel keer op keer het woord 'gebedsgemeenschap'. Daar kon ze eerst niets mee, een klooster is toch een gebedsgemeenschap. Toch voelde ze dat er iets anders mee bedoeld werd. En toen vertelde kapelaan Harry Hofstede, die zij min of meer oppervlakkig had leren kennen, dat hij pastoor werd en graag een gebedsgemeenschap zou hebben op zijn pastorie. Jacinta, die al eens geroepen had 'Mij zul je nooit op een pastorie zien', voelde dat ze dit nu toch moest doen. Op 1 december 1979 ging ze kosterswerk doen in de Jacobusparochie in Den Haag en werd lid van de 'Jacobusgemeenschap'. Deze gemeenschap bestond op een gegeven moment uit acht inwonende leden - onder wie een echtpaar met twee kinderen - plus nog leden die niet onder hetzelfde dak woonden. Ook hebben ze in de loop der jaren mensen in nood (zoals drugsverslaafden) korter of langer in de pastorie opgenomen. Zr. Jacinta zorgde ook voor een kinderbijbelclub, die wekelijks bijeen kwam.

Nu, in 2011 komt een overgebleven groepje van deze Jacobusgemeenschap nog steeds samen, in Leiden, waar pastor Harry sinds 1 juli 2007 rector is in het r.-k. Zorgcentrum Roomburgh.

Waarheen verhuizen?

Ook zuster Jacinta woont sinds 1 juli 2007 in Leiden. Toen bekend werd dat pastoor Hofstede naar Leiden zou gaan heeft zij zich afgevraagd wat God van haar wilde. Zij zei tot Maria: 'Als ik vóór de pastoor ook aldaar een flatje kan betrekken - het liefst in de meimaand - dan is dit voor mij een bevestiging, dat ook ik naar Leiden kan gaan'. Zij werd verhoord, nota bene op 1 mei, de verjaardag van haar eeuwige professie**. Toen ze bij dit bericht haar bijbel opensloeg, las ze daar hoe Paulus in Rome aankwam en daar voor enkele jaren een huurwoning betrok (Handelingen 28, 16 en 30 in de Willibrordvertaling 1978).

Ook in Leiden

Samen met anderen kunnen bidden is nog altijd heel belangrijk voor zr. Jacinta. Wekelijks heeft ze in het zorgcentrum met rector Hofstede, de directeur en een personeelslid een overleg, dat uitmondt in het middaggebed van de kerkelijke getijden. Daarnaast is er iedere dinsdagmiddag een gebedsmoment (een kwartiertje) voor het personeel, waaraan tot nu toe enkelen trouw deelnemen.

 

Meer over pastor Hofstede.

*'De Geest kwam', zie 0056 op www.stucom.nl.

** Eeuwige professie: dan verbind je je (na een lange voorbereiding en proefperiode) voor altijd aan God en aan een religieuze gemeenschap.

Kees Slijkerman #

OPEN DAG, HUTJE BIJ MUTJE

Ed Arons herinnert zich de open dag van 1974 in Oudenbosch nog. Hij schrijft: 'Zuster Jacinta Schipper had de logistieke leiding van de allereerste open dag, eind juli 1974. Pater Jaap Borst, pater Leopold Verhagen en pater Tepe waren erbij. We hadden een honderdtal mensen uitgenodigd: alle adressen die we hadden. Er kwamen tweehonderd personen. We zaten hutje bij mutje. De deelgroepjes waren in dezelfde ruimte. Een enorm geroezemoes. Van latere dagen daar kan ik me niets herinneren.'

K.S. #

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2011-2

a4095 

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter