KCV

 
 

PERSBERICHT over toespraak paus Franciscus

Paus Franciscus heeft zondag 1 juni 2014 een opmerkelijke toespraak gehouden in een internationale bijeenkomst van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De Nederlandse vertaling van zijn toespraak staat nu op de website (www.kcv-net.nl) van de Nederlandse tak van deze vernieuwingsbeweging, die op tweede pinksterdag een Nationale Open Dag organiseert in Ede.

De paus omschrijft de charismatische vernieuwing als 'een stroom van genade in de Kerk en voor de Kerk'. Hij benadrukte 'dat de Charismatische Vernieuwing in wezen oecumenisch is, en zei dat katholieke vernieuwing zich verheugt over wat de Heilige Geest bewerkt in de andere kerken. 'Ik verwacht dat jullie getuigen van spirituele oecumene met al die broeders en zusters van andere kerken en christelijke gemeenschappen die geloven in Jezus als Heer en Redder.'

Paus Franciscus sprak in het Olympisch stadion te Rome, waar ruim 50.000 mensen aanwezig waren.

'Dit is jullie taak', zei paus Franciscus, 'evangelisatie, spirituele oecumene, zorg voor de armen en hulpbehoevenden en gastvrijheid voor de gemarginaliseerden.' Hij riep de aanwezigen op om uitdelers van genade te zijn. 'Jullie mensen van de Charismatische Vernieuwing, zorg ervoor de vrijheid niet te verliezen die de Heilige Geest jullie heeft gegeven.' 'Ga de straat op, het evangelie verkondigend. Gedenk dat de Kerk is geboren door naar buiten te treden op die ochtend van Pinksteren. Wees dicht bij de armen. Laat jezelf leiden door de Heilige Geest, en - alstublieft - stop de Heilige Geest niet in een kooi!'

Als veilige gids voor charismatische vernieuwing wees paus Franciscus op publicaties van kardinaal Suenens en bisschop Helder Camara.

Maandag 9 juni 2014, tweede pinksterdag, is er in Ede een Nationale Open Dag van deze Katholieke Charismatische Vernieuwingsbeweging. 's Morgens spreekt dominee Hans Eschbach en 's middags gaat hulpbisschop dr. E. de Jong voor in een eucharistieviering. Het thema is 'Wonderen & tekenen'. Toegang en parkeren zijn gratis. Locatie: De Schuilplaats, Otterloseweg 18a, Ede. Tijd: 10:00 uur tot 17:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Alles over de Nationale open dag: http://www.kcv-net.nl/meer/nationale-open-dag/

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter