KCV

 

Persbericht 10 februari
Over 50 jaar vernieuwing

18 februari 1967
Retraiteweekend studenten in Pittsburgh, USA

Viering in Rome
Paus Franciscus heeft de wereldwijde KCV uitgenodigd dit jubileum begin juni met hem te vieren

Het boek over het
Duquesne-weekend
 

18 februari 2017 bijeenkomen in Nederland

Zaterdagavond 18 februari 2017

Verslag

Deze bijeenkomst was als volgt aangekondigd:

Welkom in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht, om de 50e verjaardag van de KCV mee te vieren.

Het programma ziet er zo uit:
18.45 Inloop
19.00 Eucharistieviering met p. Koos Smits en de band Jacob's ladder
20.15 - 21.30 Eucharistische aanbidding in stilte }
20.30 - 21.30 Lofprijzing + gebedsteams             } ged. parallel
21.30 'borrel'
22.00 Einde

Want...

18 februari 2017 is het precies 50 jaar geleden dat een groep studenten en enkele docenten van de Duquesne-universiteit te Pittsburgh in de Verenigde Staten tijdens een retraiteweekend een bijzondere ervaring hadden van 'gedoopt worden in de Heilige Geest'. Hierbij ontvingen ze charisma’s die ze niet eerder ervaren hadden. Zij deelden hun ervaring met anderen. De beweging die hieruit ontstond kreeg de naam Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Come to Me

come to me

In november 2013 werden jonge leiders tijdens de profetische KCV-consultatie geïnspireerd om alle jonge mensen in de KCV uit te nodigen op dezelfde dag samen te komen en te bidden. Dit evenement werd “Come to Me = Kom tot Mij” genoemd en vond in 2014, 2015 en 2016 plaats.

Dit jaar nodigen ze alle mensen uit om op 18 februari 2017 overal ter wereld in gebed bij elkaar te komen rond het thema “Kom tot Mij” om je te laten roepen door Jezus en samen naar zijn stem te luisteren. We verenigen ons over de hele wereld in eenheid, als één familie, om tot de Heer te bidden dat Hij uit zijn genade een nieuwe uitstorting van de H. Geest wil geven en we een revival mogen zien in onze wereld.

U kunt op 2 manieren ingaan op deze oproep:
 door lokaal in gebed, in aanbidding en lofprijzing in Christus verbonden te zijn met de KCV wereldwijd. Hiertoe neemt u zelf initiatief om dit op een eenvoudige manier mogelijk te maken.
 door u aan te sluiten bij een samenkomst van de KCV- jongeren op zaterdagavond 18 februari in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht.

Mededelingen over “Come to Me = Kom tot Mij” wereldwijd: via Facebook.

Zie ook de Nederlandse KCV Facebookpagina.

Kees Slijkerman en Frank Antonissen

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter