KCV

 

Vernieuwing Of organisatie
Een stroming, een beweging en ook een organisatie in een groot netwerk.
 

ONZE BOODSCHAP

God houdt van jou en wil dat je voor eeuwig gelukkig wordt.

Zoals iedere mens ben ook jij geschapen naar Gods beeld met een eigen verantwoordelijkheid. In de tijd van leven die je krijgt, kun je in vrijheid liefde aan God teruggeven.

In de Bijbel

In de geschiedenis van het Joodse volk - Abraham, Mozes, David en vooral Jezus - heeft God Zichzelf bekend gemaakt en aanwijzingen gegeven om gelukkig te worden. Je kunt het lezen in de Bijbel en God leren kennen als liefhebbende Vader, die spreekt en ademt. Gods spreken, Gods Woord, is mens geworden in Jezus. Gods Adem is de Heilige Geest, die in ons wil wonen en ons wil helpen te leven zoals we bedoeld zijn: als mensen die God liefhebben en hun naasten liefhebben als zichzelf, mensen die leven zoals Jezus het ons leert en heeft voorgedaan.

Gods Gaven

Door te geloven in Jezus en je leven aan Hem te geven, word je zijn leerling en deel van zijn gemeenschap. Dan wil Hij je ook dopen met de Heilige Geest en charisma’s geven. Charisma’s zijn ‘bijzondere vermogens die Christus in grote verscheidenheid door de Heilige Geest geeft aan elk lidmaat van zijn Lichaam, opdat de leden daarmee dienstbaar zijn tot opbouw van het Lichaam van Christus’, de Kerk.

Aan die charisma’s dankt de charismatische vernieuwing het eerste woord in haar naam. Ze zijn vernieuwend, omdat veel charisma’s eeuwenlang nauwelijks functioneerden onder gewone gelovigen in de katholieke Kerk en nu veel meer. Het is een vernieuwing door de Heilige Geest.

In de Heilige Geest

De kern van deze vernieuwing is de doop in de Heilige Geest, een persoonlijk ontmoeting met Jezus Christus als Redder en levensveranderende ervaring van de liefde van God de Vader. Een ervaring die je gemeenschap met God en met medechristenen verdiept, het verlangen wekt om ook aan anderen Gods boodschap door te geven en je toerust met charisma’s voor dienstbaarheid en missie naar andere mensen toe.

Dat gaat gepaard met besef van je eigen zwakte en innerlijke verwondingen en de vreugde om de vergeving en genezing die je van God mag vragen en ontvangen. Om dit leven met God te leven en daarin te groeien, kun je zelf dagelijks lezen in de Bijbel en bidden tot God. Hoe beter je God leert kennen, hoe meer redenen je gaat ontdekken om God te danken, te loven, te prijzen en te aanbidden, met of zonder muziek.

Ondersteuning

Je staat er niet alleen voor, maar kunt steun vinden in de sacramenten van de katholieke Kerk en bij medechristenen, in ontmoetingsgroepen en parochies, in klassieke kloosters en nieuwe bewegingen. Met name door charismatische vernieuwing zijn veel nieuwe kleine en grotere gemeenschappen ontstaan: informele gebedsgroepen en officiële gemeenschappen met lidmaatschap. Zij organiseren bijeenkomsten en activiteiten en bieden vorming aan, die je nodig hebt als leerling van Jezus om samen met anderen je eigen roeping goed te verstaan en je missie in jouw leven te vervullen.

Deze charismatische vernieuwing wordt ondersteund door de organisaties Stichting KCV met een dienstencentrum in Helmond en CHARIS met een dienstencentrum in Rome. 

(Op onderstreepte woorden kun je klikken voor meer info daarover.)

De definitie van charisma’s is van Jan van Beeck ofm

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter