Bibliotheek

 

KDC BEWAARD ARCHIEF KCV
Deze vernieuwing bracht veel teweeg sinds 1967. Archiefmateriaal dat dit illustreert wordt bewaard in het KDC te Nijmegen. Gooi archieven niet zomaar weg!.
 

KDC-A-11a Genezing en bevrijding - Elisabeth van Bragt

KLIK HIER OM ELISABETH TE HOREN 

Genezing en bevrijding van innerlijke verwondingen. Hoe ze ontstaan zijn, hoe ze tot negatief gevoel en gedrag kunnen leiden, hoe de Heilige Geest ze aan het licht kan brengen, hoe Jezus genezing en vergeving kan schenken.

Een uitstekende uiteenzetting over een van de meest belangrijke pastorale activiteiten die uit katholieke charismatische vernieuwing zijn voortgekomen.

Meditatieve lezing, 50 minuten KLIK HIER OM HAAR TE HOREN, een lezing die ze eind jaren tachtig, begin jaren negentig uitsprak.

Wie is Elisabeth van Bragt?

Zij is sinds de jaren zeventig dienstbaar actief geweest in allerlei gemeenschappen en teams, zoals de Nieuwe Aarde-Gemeenschap in Eindhoven, het Talitakumiteam, het Willibrordushuis in Den Haag en Gebedshuis Bethanië in Tegelen. Zij heeft al heel veel mensen geïnspireerd tot een verdiepte band met God en persoonlijk gebedsleven.

KDC

Het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen bewaart archiefmateriaal en geluidsbestanden vanuit de charismatische vernieuwing. Cassette KCV-A-11a is de eerste cassette die online is geplaatst, op 4 november 2020, aan het KDC geschonken door Gebedshuis Bethanië, met toestemming van Elisabeth van Bragt online toegankelijk gemaakt. Meer cassettes volgen.

Kees Slijkerman
17 november 2020

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter