Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 

Geluidsopnames tongentaal


Vertolking van tongentaal
Wanneer wel of niet nodig
 

Tongentaal introductiepagina

Introductietekst tongentaal, klanktaal

Spreken in tongen

Bij het bidden in tongen gebruik je geen met het verstand geformuleerde woorden of zinnen. Je bidt uit je hart met onbekende klanken. Het is een werking van de Heilige Geest die in je bidt (vgl. Romeinen 8,26).

Het is een charisma, een gave, die je helpt om met je hart biddend op God gericht te zijn, ook als woorden te kort schieten. Het is geen extatisch spreken. Degene die deze gave ontvangt is vrij om wel of niet, hardop of zacht, in tongen te bidden of te zingen. Je blijft daarbij bij je volle verstand. Voor veel christenen is het stil in tongen bidden een belangrijke steun. Het is dan wat Paulus noemt een 'spreken voor zichzelf en voor God' (1 Korintiërs 14,28c) en een bouwen aan jezelf (1 Korintiërs 14,4c, Willibrordvertaling 1995).

Samen zingen in tongen komt vrij vaak voor in bijeenkomsten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, als onderdeel van lofprijzing en aanbidding. Zo'n tongenzang richt je hart op de Heer en kan het beste overgaan in een diepe ontvankelijke stilte, waarin je iets van God kunt ontvangen. Dat kan een indruk zijn, een ingeving of een beeld waardoor God in die concrete situatie iets kan zeggen.

Soms wordt door iemand in tongentaal een boodschap voor de aanwezigen uitgesproken. In dat geval is vertolking nodig (vgl. 1 Korintiërs 14,27-28). Nog zeldzamer is dat er in tongentaal gesproken wordt en dat de toehoorders daarin hun eigen moedertaal horen (vgl. Handelingen 2,4-13). 

Meer over tongentaal

Op deze website: Tongenzang en jubelzang - Jan van Beeck ofm. - document a4023.

En op www.stucom.nl in deze documenten:

0210.pdf  Acht redenen voor tongentaal. Artikel van K. Slijkerman en J. van Beeck ofm, op basis van een tekst van Kim Kollins.

0085.pdf TongenUitleg over tongentaal in Bijbel en heden door Jan van Beeck ofm

0071.pdf Tongentaal - kardinaal SuenensWat is tongentaal in werkelijkheid en wat is de godsdienstige betekenis? Kardinaal Suenens schrijft er over uit eigen ervaring.

Meer theologische artikelen op www.stucom.nl:

0190.pdf  'Zo spreekt de Heer', spreekt de Heer zo? Prof. dr. Jan van der Veken, Baak, 1988. Antwoord op vragen, deel 1. N.a.v. lezing over tongentaal, profetie en woorden van kennis

0189.pdf De woordgaven: tongentaal, profetie en woord van kennis. Prof. dr. Jan van der Veken, in 1988 in Baak.

0107.pdf Profetieën, ingevingen en visioenen. Omgaan met bijzondere ervaringen. Rapport van deputaten voor het contact met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, van de Gereformeerde kerken in Nederland, 1995. - dr. C. van der Kooi e.a.

Kees Slijkerman, webredacteur www.kcv-net.nl15-01-2015

Dit is document a4006 op www.kcv-net.nl

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter