Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

OOK IN KLEINE KRING BLIJVEN LOFPRIJZEN

Op de laatste avond van vakantieconferentie Celebrate sprak Paula Leitner over lofprijzing. Daarbij deed ze een oproep die precies aansluit bij het pleidooi van Michelle Moran.

Paula Leitner 2018

Paula zei ongeveer dit: In de eerste jaren van de Katholieke Charismatische Vernieuwing schoten de gebedsgroepen als paddenstoelen uit de grond en waren er in elk bisdom open dagen.* Als je nog niet deelneemt aan een gebedsgroep, begin dan iets. Lofprijzing moet niet beperkt blijven tot landelijke bijeenkomsten. Als we allemaal het hele jaar door regelmatig in kleine groepen samenkomen om God te danken, te loven, te prijzen en te aanbidden, dan blijft de lofprijzing in ons hart gaande. En dan zal lofprijzing op Celebrate nog intenser zijn.

Welke liederen?

Paula gaf er de praktische tip bij dat je in die kleine groepen prachtige lofprijsliederen kunt laten horen en meezingen via internet. Voor de jongere generaties, veelal met mobiel internet bij zich, blijkt dat een vanzelfsprekend en handig middel.

In de meeste katholieke charismatische gebedsgroepen die allang bestaan wordt gezongen uit de eigen KCV-bundel Zing een nieuw lied, die echter sinds 1994 geen herziene versie meer heeft gekregen. Om de vele prachtige liederen te kunnen zingen die na 1994 ingang vonden – ook in landelijke bijeenkomsten van de KCV - hebben sommige gebedsgroepen zelf een aanvulling gemaakt, gebruiken ze de bundel Opwekking* of internet.

Kees Slijkerman

 

*Anno 2018 is er alleen in het bisdom Roermond nog elk jaar zo’n open dag, zoals onlangs nog in Weert. Een fantastische dag, zei Paula, die daar zelf als spreekster over lofprijzing aan heeft bijgedragen.

**Het tekstboekje van de bundel Opwekking kost € 3,60, met daarin de teksten van 819 liederen. Zie www.opwekking-webwinkel.nl.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-3

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter