Tieners & Jongeren

 

historie van deze vernieuwing
En de mensen van het eerste uur

wat vind de paus van deze vernieuwing?
Zeer positieve bemoedigende respons
 

Kort overzicht historie tieners en jongeren in KCV

Uit een katholiek jongerenweekend in 1967 te Pittsburgh groeide een wereldwijde vernieuwings- beweging, waarvan paus Paulus VI in 1975 al publiekelijk constateerde: hier is de Heilige Geest aan het werk. 'Is dit niet een kans voor de Kerk en voor de wereld?' Bij deze katholieke charismatische vernieuwing zijn in de loop van de jaren meer dan honderd miljoen rooms-katholieken betrokken geraakt en ook miljoenen tieners en jongeren actief geworden.

Vanuit deze vernieuwing door de Heilige Geest organiseerden jongeren in Nederland vanaf de jaren zeventig regelmatig jongerenweekends, onder meer op kasteel Croy in Aarle-Rixtel. In Heerhugowaard en Utrecht waren regionale jongerengebedsgroepen, waarvan de deelnemers landelijk nieuwe initiatieven zouden gaan realiseren.

In de jaren negentig begonnen in Nederland de KCV-tienerfestivals, naar het voorbeeld van het Duitse tienerfestival Jump. Het werd 4U! in de zomer. Eerst in samenwerking met de Maria-Kefas Gemeenschap in Vlaanderen (die daarna in Vlaanderen zelf tienerkampen ging verzorgen). En spoedig kwam Hightime daarbij in de winter.

Om meer rechtstreeks dienstbaar te zijn aan parochies heeft de Stichting KCV een afdeling opgericht om vorerscmselactiviteiten te ondersteunen door Are-you-ready-weekends. Parochies gingen daar graag gebruik van te maken en KCV-tienerwerkers werden nogal eens door bisdommen in dienst genomen om ook daar tiener- en jongerenwerk te ontwikkelen.

Van 2005 tot en met 2017 had 4U! gezelschap van een gelijktijdige vakantieconferentie op hetzelfde terrein. Dat was Celebrate, naar het voorbeeld van Celebrate in Engeland, een vakantieconferentie voor alle leeftijden. 

In 2008 begon in bisdom 's-Hertogenbosch voor kinderen en tieners de musicalbeweging KISI-God's singing kids, geïnspireerd vanuit Oostenrijk en met hulp van Celebratedeelnemers. Dit groeide uit tot een groot project waarin kinderen, ouders, tieners en jongeren vorming ontvingen, actief werden voor het evangelie en ook regionaal groepen gingen vormen.

Toen Celebrate in 2018 naar de meivakantie verhuisde, bleef 4U! in de zomervakantie. Om toch tijdens Celebrate in die meivakantie een tienerfestival te hebben werd het Crossover-team opgericht met hulp van KISI.Crossover

Vanuit het periodieke KCV Tiener- en Jongeren Overleg werd het initiatief genomen om de verzamelwebsite www.jongKCV.nl te maken, om alle tiener en jongerenwerk van de Stichting KCV op te presenteren. Deze website is in mei 2022 online gegaan.

In dit korte overzicht zijn niet alle katholieke charismatische initiatieven van en voor tieners en jongeren genoemd. Zomaar wat meer feitjes:

- Ook in Oldenzaal heeft een grote jongerengroep gezeten. Een van hen verhuisde later naar Engeland en organiseerde vele jaren later in 2017 in Rome de tentoonstelling van schilderijen die deze Vernieuwing door de Geest in beeld brachten.

- Vanuit de zeer levendige Antilliaanse groepen ontstond in regio Rotterdam Youth Faith Exploration.

- Gemeenschap Emmanuel organiseert al decennia tienerweekends en Gemeenschap Chemin Neuf heeft een internationaal jongerennetwerk.

- Uit India afkomstige leden van Jesus Youth begonnen in Delft en Eindhoven groepen voor studenten.

- Duc in Altum was een aantal jaren een gedegen opleiding voor jeugd- en jongerenwerk.

- In 2016 ging Follow Me! van start, overgewaaid uit Oostenrijk.

Kees Slijkerman

9 mei 2022

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter