Vorming

 

Charles Whitehead
Over deze vorming

In een vlinder veranderen
Deze vorming in Uithoorn 2018

Oproep van de paus deze vorming meer te gaan geven
Korte video naar aanleiding van deze oproep
 

Vorming tot leven in de Geest

Wat is het?

Paus Franciscus, 4-11-2023: Dit zijn werkelijk kerygmatische gelegenheden, kansen voor de ‘eerste verkondiging’ van het evangelie. Ze maken het mogelijk dat mensen de levende Jezus ontmoeten, in zijn Woord en zijn Geest, en tegelijkertijd zijn Kerk te ervaren als een gastvrije omgeving, een plaats van genade, verzoening en wedergeboorte. (…) zelfs kleine parochiegroepen en lokale leiders kunnen deze vorming organiseren en presenteren aan mensen in hun omgeving. Zijn hele boodschap bij CHARIS

Een meerweekse basisvorming

Sind de jaren zeventig van de 20e eeuw is de vorming tot leven in de Geest een belangrijk instrument. Nieuw leven in de Geest was het eerste boekje hiervoor, vertaald uit het Engels. Een cursus die ook een thuisretraite is, waarin mensen worden uitgedaagd om een relatie met God aan te gaan, te vernieuwen of te verdiepen.

Werkboek en team

Sinds 1976 verschenen er meer boekjes voor deze vorming, zoals Vorming tot gemeenschap, Een weg naar Godservaring, Adem van Leven en Filippus. Elke handleiding legt eigen accenten, maar in elke vorming tot leven in de Geest worden de deelnemers uitgedaagd om hun relatie met God onder de loep te nemen en om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Oftewel: om de door Jezus beloofde doop in de Heilige Geest te ontvangen (vgl. Handelingen 1; Johannes 7).

Naar aanleiding van de aansporingen van paus Franciscus is een nieuw deelnemersboek op A4-formaat gemaakt onder redactie van - en verkrijgbaar via Kees Slijkerman. Het is een bewerking van Vorming tot gemeenschap van pater André Beijersbergen sM met aanvullingen. Belangrijkste 'instrument' is echter wat paus Franciscus hierboven noemt: een gastvrije omgeving, een plaats van genade, verzoening en wedergeboorte. Dus een team dat de deelnemers met liefde en persoonlijke aandacht dient. Meer uit zijn toespraak. 

De meeste cursusavonden/ochtenden/middagen bestaan uit samenzang, inleiding over een thema en deelgroepjes. Een van de cursusavonden staat in het teken van gebed voor een diepere vervulling met de Heilige Geest. Bij de meeste cursussen krijgen de deelnemers teksten mee om dagelijks te overwegen.

Afstemming op de Alpha-cursus

Deze cursussen zijn iets hoogdrempeliger dan de Alpha-cursus en geschikt in het vervolgtraject na de Alpha-cursus. Sommige deelnemers aan de Alpha-curcus komen in het 'Heilige Geest-weekend' al tot datgene wat ook de vorming tot leven in de Geest beoogt. Ook voor hen is deze aansporing van paus Franciscus in dezelfde toespraak: Het mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd dat als iemand eenmaal de doop in de Geest heeft ontvangen, hij of zij al volledig christen is. Het pad naar heiligheid impliceert altijd groei in persoonlijke bekering en in de genereuze gift van zichzelf, een gift aan Christus en aan anderen, en niet louter in een gevoel van geestelijke troost.

Wat is er voor nodig?

  1. Om zo’n cursus te geven heb je een begeleidingsteam van minimaal drie à vier personen nodig.
  2. Een ruimte, waar men ook kan splitsen in deelgroepjes.
  3. Het is goed om dit te bespreken met de pastoor en eventueel aan te kondigen in de media van de parochie en van de regio. Alleen mensen uitnodigen die (samen) een Alpha-cursus deden is ook een goed beleid.
  4. Een aantal mensen die de inleidingen kunnen verzorgen.
  5. Meer info over de boekjes en/of nieuw materiaal (ook digitaal) voor deze vorming via dit formulier.

Doelgroep

Mensen die een Alpha-cursus hebben gevolgd of een vergelijkbare kennismaking met het christelijk geloof. Ook voor parochianen die hun geloof willen herontdekken of verdiepen. 

Begeleiding

De meeste cursussen bevatten een handleiding voor het team. De medewerkers van het dienstencentrum van de KCV kunnen je namen en adressen geven van mensen die zulke cursussen kunnen geven. Zij kunnen u helpen bij de voorbereiding en de planning van zo’n cursus

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE VORMINGSCURSUSSEN TOT LEVEN IN DE GEEST

Deze vorming binnen een groter kader van vormingen

Hieronder een video met oproep op 29 mei 2020 voor medewerkers en initiatiefnemers contact op te nemen met Kees Slijkerman:

 

VideoBestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter