Vorming

 

Charles Whitehead
Over deze vorming

In een vlinder veranderen
Deze vorming in Uithoorn 2018

Oproep van de paus deze vorming meer te gaan geven
Korte video naar aanleiding van deze oproep
 

Vorming tot leven in de Geest

Een meerweekse basisvorming vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing

Wat is het?

Toen er begin jaren zeventig in Nederland charismatische gebedsgroepen ontstonden bleek er een grote behoefte aan vorming tot leven in de Geest. Nieuw leven in de Geest, was het eerste boekje hiervoor, vertaald uit het Engels. Een cursus die meer een thuisretraite is, waarin mensen worden uitgedaagd om een relatie met God aan te gaan, te vernieuwen of te verdiepen.

Sinds 1976 verschenen meer boekjes voor een vorming tot leven in de Geest, zoals Vorming tot gemeenschap, Een weg naar Godservaring, Adem van Leven en Filippus. Elke handleiding legt eigen accenten, maar in elke vorming tot leven in de Geest worden de deelnemers uitgedaagd om hun relatie met God onder de loep te nemen en om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Oftewel: op de door Jezus beloofde doop in de Heilige Geest te ontvangen (vgl. Handelingen 1; Johannes 7).

De meeste cursusavonden/ochtenden/middagen bestaan uit samenzang, inleiding over een thema en deelgroepjes. Een van de cursusavonden staat in het teken van gebed voor een diepere vervulling met de Heilige Geest. Bij de meeste cursussen krijgen de deelnemers teksten mee om dagelijks te overwegen.

Deze cursussen zijn iets hoogdrempeliger dan de Alpha-cursus en geschikt als vervolg op de Alpha-cursus.

Wat is er voor nodig?

  1. Om zo’n cursus te geven heb je een begeleidingsteam van minimaal drie à vier personen nodig.
  2. Een ruimte, waar men ook kan splitsen in deelgroepjes.
  3. Het is goed om dit te bespreken met de pastoor en eventueel aan te kondigen in de media van de parochie en van de regio. Alleen mensen uitnodigen die (samen) een Alpha-cursus deden is ook een goed beleid.
  4. Een aantal mensen die de inleidingen kunnen verzorgen.
  5. Meer info over de boekjes en/of nieuw materiaal (ook digitaal) voor deze vorming via dit formulier.

Doelgroep

Mensen die een Alpha-cursus hebben gevolgd of een vergelijkbare kennismaking met het christelijk geloof. Ook voor parochianen die hun geloof willen herontdekken of verdiepen. 

Begeleiding

De meeste cursussen bevatten een handleiding voor het team. De medewerkers van het dienstencentrum van de KCV kunnen je namen en adressen geven van mensen die zulke cursussen kunnen geven. Zij kunnen u helpen bij de voorbereiding en de planning van zo’n cursus

 

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE VORMINGSCURSUSSEN TOT LEVEN IN DE GEEST

Vorming tot gemeenschap, geschreven door pater André Beijersbergen s.M.

Deze vorming beoogt twee aspecten met hetzelfde doel: door Gods Geest leren leven vanuit het vertrouwen op Jezus Christus en een aanzet geven tot het samen functioneren als het Lichaam van Christus. Het één kan niet zonder het ander. Het is op die basis dat wij als christenen Jezus’ leven in deze wereld kunnen voortzetten. Gedurende zeven weken worden verschillende thema’s aangereikt over o.a. Gods liefde, het nieuwe leven in Jezus, de doorbraak van de Heilige Geest en geloofsgemeenschap. Elke dag is er een tekst die u kunt overwegen met een korte opdracht daarbij.

De schrijver van deze handleiding, pater Beijersbergen sM, (1909-2005) heeft deze vorming jarenlang in Nederland gegeven. Over de kern van deze vorming zei hij: ‘Het gaat erom dat de deelnemers de weg naar Jezus vinden, dat zij ontdekken wie Jezus voor hen is en dat ze het geloof krijgen dat Jezus had in Gods liefde. Het gaat er ook om dat ze de levenshouding van Jezus tot de hunne laten worden. Niet uit eigen kracht, maar door de Geest die dat in ons zal voltrekken. Dat is de kern.’ Deze cursus is oecumenisch van opzet en werd ook in veel niet-katholieke groepen met vrucht gebruikt.

Adem van Leven, geschreven door pater Amand Kersten ofm.cap. e.a.

Deze cursus helpt om te komen tot een bewuste keuze voor Christus en zijn Kerk. Dit boekje is opgebouwd uit zeven weken met verschillende thema’s waarin dagteksten ter overweging zijn opgenomen. Tevens is er telkens een kleine opdracht bij de dagtekst. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: “Wie is God, zijn Liefde, Gods plan met jou, God maakt nieuw, en naar God luisteren. Aan het eind van de cursus wordt er gebeden voor een diepere doorbraak van de Heilige Geest. Meer dan bij de voorgaande cursus wordt hierbij een verband gelegde met het ‘normale’ kerkelijke leven, en dan met name de sacramenten.

Pater Amand Kersten gaat ervanuit dat een katholiek al bij zijn doopsel en vormsel de volle rijkdom van de Heilige Geest heeft ontvangen. Althans in beginsel! Die sacramenten zijn namelijk te beschouwen als een aanbod. En een aanbod moet worden aanvaard, wil het iets voor je gaan betekenen. De vorming wil een begeleiding zijn naar een welbewust en van harte ‘ja’ zeggen tegen wat God in ons doopsel en vormsel blijft aanreiken.

Filippuscursus 

Het is een vorming tot leven in de Geest, die op creatieve wijze de kernboodschap van het evangelie weergeeft. Door middel van acht bijeenkomsten kunnen mensen Jezus leren kennen, Hem accepteren als Heer van hun leven en wordt er gebeden om een doorbraak van de Heilige Geest.

De deelnemers worden uitgedaagd om een stap te zetten. Men krijgt gedurende de cursus dagteksten mee naar huis. Het is zeer geschikt voor mensen in parochies van verschillende achtergrond. Anton Ruiter in Helmond heeft het materiaal. Het is als losbladig materiaal eenvoudig uit te delen per bijeenkomst. 

Meer over Vorming tot gemeenschap, Adem van leven, Een weg naar Godservaring.

Meer over deze vormingen

Deze vorming binnen een groter kader van vormingen

Hieronder een video met oproep op 29 mei 2020 voor medewerkers en initiatiefnemers contact op te nemen met Kees Slijkerman:

 

VideoBestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter