KCV

 

Rome in video's en teksten
Grote bijeenkomsten met heel veel muziek, inspirerende workshops en de teksten van de toespraken van de paus

Wat er 50 jaar geleden gebeurde
Met een groep studenten in Amerika

Programma in Rome
31 mei - 4 juni

Hoor de top 10
Jubileumliederen internationaal

Internationale Facebookpagina
Voor jubileum 50 jaar KCV

Radio-interview
5 minuten over 50 jaar KCV

lezing 50 jaar KCV en 500 jaar Reformatie
In het licht van de weg naar eenheid onder alle volgelingen van Jezus
 

Jubileum 50 jaar KCV 2017

De 50e verjaardag van de KCV werd in 2017 op verschillende manieren gevierd. 

Op 23 juli, zondag tijdens de vakantieconferentie Celebrate, een hele dag in het teken van 50 jaar KCV met deze video.

Op 18 februari was er een viering in Utrecht. Verschillende media hebben er aandacht aan besteed met deze interviews en verslagen.

Wereldwijde viering in Rome

Op uitnodiging van Paus Franciscus hebben tienduizenden mensen uit de hele wereld dit jubileum samen gevierd in Rome. Vanuit Nederland namen ruim 100 mensen deel. 

30 mei hadden de Nederlandse en Antilliaanse deelnemers samen een eucharistieviering in de Kerk der Friezen, naast het Vaticaan.

31 mei Algemene audiëntie op het Sint Pietersplein

1 juni Theologisch symposium (video), workshops (video's) en jubileumeucharistieviering in de Sint Jan van Lateranen 

2 juni 19.00 uur-23.00 uur Wereldwijde jubileumviering + Eucharistieviering in Circo Massimo, een historische plek waar in de eerste eeuwen veel christelijke martelaren zijn gestorven. (video)

3 juni 16.00 uur-20.00 uur oecumenische Pinkstervigilie met paus Franciscus in Circo Massimo (video, tekst toespraak paus)

4 juni Pinksterzondag 10.30 uur Eucharistieviering met paus Franciscus op het Sint Pietersplein (Engelse vertaling van de homilie, Nederlandse vertaling van de hele homilieNederlandse samenvatting)

Video's en verslagen van deze historische bijeenkomsten in Rome. Meer details over het programma in Rome: programma-schema (uitgebreide versie). 

In Nederland

5 juni, Pinkstermaandag, tijdens de Nationale open dag van de KCV in Ede, was er ook aandacht voor 50 jaar KCV

23 juli, de zondag tijdens de vakantieconferentie Celebrate te Stadskanaal, stond geheel in het teken van 50 jaar KCV

Geestelijke voorbereiding

Paus FranciscusHier een speciale video boodschap van paus Franciscus. De vertaling luidt: 'Ik zou alle broeders en zusters willen vragen zich nu biddend te gaan voorbereiden op Pinksteren 2017. Een jaar van gebed voor de hele kerk, vragend om kracht en de komst van de Heilige Geest, de Geest van eenheid, vrede en moed. Voorwaarts, broeders en zusters, laat je armen niet hangen. Laten we ons Mozes herinneren, die zijn armen ophief in gebed [Deuteronomium 17,11-13]. Het volk overwon. Altijd voor ons heilige gelovige volk van God. Moge de Heer jullie zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op deze webpagina werd elke maand een nieuwe korte Engelstaligen video toegevoegd als voorbereiding op het jubileum, met een inspirerend woord van pioniers van deze vernieuwing en internationaal leidinggevenden.  

Het begin

Een studenten-retraiteweekend van 17 tot 19 februari 1967 wordt algemeen gezien als de start van de charismatische vernieuwing binnen de Rooms-katholieke Kerk. Dat begin is op initiatief van de jongeren van nu over de hele wereld op allerlei plaatsen gelijktijdig gevierd op 18 februari 2017 met  bijeenkomsten van gebed en luisteren naar de Heer onder het motto Come to Me. Ook in Utrecht

 

BestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter